Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Køge Spiser Sammen

21.04.17
Fælles spisearrangementer løber af stablen flere steder i Køge Kommune i uge 17. Arrangementerne, som er en del af den landsdækkende kampagne Danmark Spiser Sammen, har til formål at styrke lokale fællesskaber...

Byrådets april møde

20.04.17
Køge Byråd holder møde tirsdag den 28. april 2017, kl. 17.00. Mødet foregår i Byrådssalen på Rådhuset. Du kan komme ind fra Rådhusgården, indgang 2. Bemærk, der er adgang til teleslynge i Byrådssalen...

Der fældes træer langs stien mellem Strandvejen og Robeheje

20.04.17
Banedanmark fælder træer mellem banen ogå cykelstien Strandvejen-Robenheje. Cykelstien lukkes for trafik mens arbejdet pågår i tidsrummet kl. 8-14.30, i dagene fra torsdag d. 20/4 til mandag d. 24...

Tigervej ensrettes mod Stensbjergvej

19.04.17
Den vestligste del af Tigervej mod Stensbjergvej har vi været nødsaget til at ensrette, af hensyn til de bløde trafikanters sikkerhed.Ensretningen vil være opretholdt frem til 1. september 2017.

Hvad skal der ske, når virksomheden vokser?

19.04.17
Murermester Jimmy Jacobsens virksomhed voksede støt, tiden var derfor inde til at sadle om fra lille virksomhed til større og finde sin nye rolle. Han deltog derfor på RaketVækst. I dag leder han virksomheden...

Kimmerslevvej spærres for gennemkørsel

18.04.17
I forbindelse med udskiftning af stibro ved Dyndetvej vil Kimmerslevvej være spærret for gennemkørsel onsdag, den 19. april mellem kl. 08:00 og 16:00.

Landzonetilladelse til indretning af bilsynshal i eksisterende udhus

18.04.17
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til indretning af bilsynshal i eksisterende udhus på ejendommen Kløvestedvej 25, 4140 Borup, efter Planlovens § 35.

Asfaltarbejder i Ølsemagle

18.04.17
I perioden den 18.-28. april lægges der slidlag på vejene Kirstinedalsvej, Bøgelysvej og Nylandsvej.

Landzonetilladelse til frastykning af parcel

10.04.17
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til frastykning af parcel fra hovedparcellen på ejendommen Vedskøllevej 80, 4600 Køge, efter Planlovens § 35.

Tilladelse til vanding af spiselige afgrøder fra DGU nr. 212.998

10.04.17
Køge Kommune giver Ventegodtgaard I/S tilladelse til indvinding af 7000 m3 grundvand årligt til vanding af spiselige afgrøder.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 20.12.16