Kontakt og åbningstider

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Henvendelse om personlig og praktisk hjælp, madservice, træning, aflastning, ældreboliger, center-/plejeboliger, nødkald mv. kontakt

Visitationen, tlf. 5667 2626

Henvendelse om personlige hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler og handicapbiler kontakt

Hjælpemidler, tlf. 5667 2627

Ønsker du, at overdrage ansvaret for din ansøgning om hjælp, sagsbehandling, klage mv. til en anden person, kan du benytte denne fuldmagt

Kontakt vedrørende de enkelte tilbud på ældre- og sundhedsområdet findes her

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Torvet 1

4600 Køge

Email
Åbningstider

Mandag kl. 9.00-11.00
Tirsdag kl. 9.00-11.00
Onsdag kl. 9.00-11.00
Torsdag kl. 12.00-14.00
Fredag kl. 9.00-11.00

Kontakt

Kontaktpersoner i Ældre- og Sundhedsafdelingen:

Ældre- og Sundhedschef 

Betina Arendt (konst.)


Leder i Ældre- og Sundhedsafdelingen - Myndighed, Ældre og Hjælpemidler

Karina Bernth