Kontakt og åbningstider

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Personlig og praktisk hjælp, madservice, træning, aflastning, ældreboliger, center-/plejeboliger, nødkald mv.

Kontakt Visitationen, tlf. 5667 2626

Kontakt Visitationen via Sikker Digital Post

Linket fører dig til borger.dk, hvor du vil blive bedt om at logge ind med NemID.

Vi sikrer herved, at personfølsomme data sendes og behandles korrekt.

Henvender du dig på vegne af en anden borger skal du medsende samtykke om, at du må kontakte visitationen.
Henvendelse bliver besvaret af en visitator.


Personlige hjælpemidler, handicapbiler, forbrugsgoder, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler

Kontakt Hjælpemidler og Handicapbiler, tlf. 5667 2627

Kontakt Hjælpemidler og Handicapbiler via Sikker Digital Post

Linket fører dig til borger.dk, hvor du vil blive bedt om at logge ind med NemID.

Vi sikrer herved, at personfølsomme data sendes og behandles korrekt.

Henvender du dig på vegne af en anden borger skal du medsende samtykke om, at du må kontakte visitationen.
Henvendelse bliver besvaret af en visitator.

Fuldmagt og partsrepræsentation

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden person kan ansøge om hjælp, klage mv. på dine vegne i en konkret sag, men du fortsat er den person som kommunen har dialogen med, så skal du udarbejde en fuldmagt.
Fuldmagten skal indeholde oplysninger om og underskrift fra dig på, hvilke områder fuldmagten er gældende for, samt hvem der får fuldmagt til at varetage disse opgaver. 
Fuldmagten sendes til Køge Kommune, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge.


Partsrepræsentation

Hvis du ønsker at overdrage hele ansvaret for din ansøgning om hjælp, klage mv. til en anden person, kan du udfylde en såkaldt partsrepræsentation. Det betyder, at du ikke længere selv har dialogen med kommunen, men overdrager dette til en anden person.

Du kan benytte denne skabelon til partsrepræsentation (pdf).
Skemaet printes, udfyldes og sendes til Køge Kommune, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge


Digital fuldmagt/partsrepræsentation

Du kan også udfylde og indsende en fuldmagt/partsrepræsentation digitalt via dette link (åbner i nyt vindue) Du underskriver digitalt med eller uden NemId, og skemaet sendes automatisk til Ældre- og Sundhedsafdelingen.


Øvrige kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til de enkelte tilbud på ældre- og sundhedsområdet findes her

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Torvet 1

4600 Køge

Email
Åbningstider

Mandag kl. 9.00-11.00
Tirsdag kl. 9.00-11.00
Onsdag kl. 9.00-11.00
Torsdag kl. 12.00-14.00
Fredag kl. 9.00-11.00

Kontakt

Kontaktpersoner i Ældre- og Sundhedsafdelingen:

Ældre- og Sundhedschef 

Betina Arendt (konst.)


Leder i Ældre- og Sundhedsafdelingen - Myndighed, Ældre og Hjælpemidler

Karina Bernth