Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Tilladelse til ny badebro på Ølsemagle Revle

03.04.20
Tilladelse til foreningen Kulturfuglen til at etablere badebro på stranden ude for enden af Revlen 1 ved iskiosken

Tømning af skrald i påsken

03.04.20
Ingen ændringer for skrald i påsken

Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder

03.04.20
4 ugers høring for revideringen af forskriften 2020

Onlinekursus - Lær at tackle Angst og Depression

03.04.20
Hvordan har du det?Oplever du at være nedtrykt, trist, bange, isoleret, ensom, håbløshed, mindre selvtillid, problemer med at sove, angst, depression. Har du svært ved at passe din uddannelse eller...

Landzonetilladelse til opførelse af midlertidige boliger

02.04.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af midlertidige boliger på adressen Stubberupvej 4, matr.2a og 2Q Stubberup By –Borup. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Landzonetilladelse til ny bolig

31.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til ny bolig på adressen Vasebækvej 1, 4600 Køge, matr. 9d Åshøje By. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord er i høring

26.03.20
Køges borgmester har i henhold til styrelseslovens § 31 stk. 1 besluttet at fremlægge forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Lokalplanforslag 1088 for STC III del 2 er i høring

26.03.20
Køges borgmester har i henhold til styrelseslovens § 31 stk. 1 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1088, STC III – del 2 i offentlig høring.

Miljøgodkendelsen for Colas Asfaltfabrik

26.03.20
Køge Kommune har revideret Miljøgodkendelsen for Colas Asfaltfabrik på Nordhavnsvej 9, 4600 Køge

Ugetømning af mad og restaffaldsbeholdere

26.03.20
Midlertidig overgang til ugetømning af mad- og restaffaldsbeholdere ved énfamilieboliger
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 20.12.16