Pressemeddelelser og informationsannoncer

Ombygning af krydset Ringvejen-Ved Stadion

30.06.22
Arbejderne med at ombygge krydset Ringvejen-Ved Stadion er gået i gang og det betyder at bløde trafikanter ikke kan krydse Ringvejen ved Musikskolen og Køge Hallerne. Arbejdet forventes at vare frem...

Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 og kommuneplantillæg nr. 4

30.06.22
Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1105 og kommuneplantillæg nr. 4 for hotel og sundhedshuse i Bellingeparken.

Landzonetilladelse til jagthytte

29.06.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til jagthytte på adressen Ringsbjergvej 12a, 4682 Tureby – matr.nr. 6a Sædder By, Sædder. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelse til udvidelse af Spanager højspændingsstation

29.06.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udvidelse af Spanager højspændingsstation på adressen Skulkerupvej 8, 4632 Bjæverskov – matr.nr. 1ax, 1ay...

Kontrolprogram for Bjæverskov Vandværk

28.06.22
Afgørelse om kontrolprogram

Vedtagelse af lokalplan 1038 Køge Marina

27.06.22
Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1038 for Køge Marina.

Gl. Hastrupvej spærres pga. asfaltarbejde

26.06.22
Mandag den 27. juni spærres Gl. Hastrupvej mellem Golfklubben og Egøjevej pga. asfaltarbejde.

VVM-afgørelse vedrørende metalskrotoplag i Køge Havn

24.06.22
HJM Recycling Køge A/S har fremsendt en VVM-ansøgning om ændring af oplag til metalskrot i Køge Havn.

Tilladelse til en erstatningspejleboring fra HOFOR ved Lellinge

24.06.22
Etablering af ny pejleboring som en erstatningspejleboring til boringen med DGU nr. 212.55

Tilladelse til moniteringsboringer ved SH4 Nord Søndre Havn

24.06.22
Monitering af midlertidig grundvandssænkning på Køge havn
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22