Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Landzonetilladelse til voliere

17.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til voliere på adressen Dyndetvej 6, 4140 Borup, matr.nr. 16 Kimmerslev By, Kimmerslev. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelse til garage-udhus

17.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til garage/udhus på adressen Turøvej 14, 4100 Ringsted, matr.nr. 27 Vollerslev By, Vollerslev. Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk...

Afspærring af Vordingborgvej

14.01.22
På grund af en sammenstyrtet brønd afspærrer Køge Kommune et stykke af Vordingborgvej på søndag den 16. januar kl. 8-16.

Vil du hjælpe os med at gøre Køge Kommunes hjemmeside mere tilgængelig for handicappede?

13.01.22
Køge Kommune skal have ny hjemmeside i 2022.I den forbindelse søger vi borgere med handicap, som gennem dialog om ønsker og behov til tilgængelighed vil bidrage til at sikre bedre handicaptilgængelighed...

Tilslutning til offentlig kloak fra Kildebjergs Agre i Bjæverskov

13.01.22
Spildevandsforhold for byggemodning med rækkehuse

Grundlovsceremoni

13.01.22
For at blive dansk statsborger skal du møde op til ceremonien, som afholdes d. 28. marts kl. 14-15.30, og underskrive en erklæring om at overholde grundloven.

Boretilladelse til 5 stk. A-boringer

11.01.22
Boretilladelse til 5 stk. A-boringer til undersøgelser i forbindelse med udgravning og oprensning af SH4, byggefelt nord.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1101 Boliger på Højelsevej - etape II

11.01.22
Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget Lokalplan 1101 - Boliger på Højelsevej, etape II.

Afspærring af grus-parkeringsplads i Borup

10.01.22
Køge Kommune planter nye træer og afspærrer derfor et område i Borup.

VVM-afgørelse vedrørende fjernvarmeprojekt i Nylandsvejkvarteret i Køge Nord

10.01.22
Køge Fjernvarme (c/o VEKS) har fremsendt en VVM-ansøgning om fjernvarme i Nylandsvejkvarteret i Køge Nord.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 20.12.21