Pressemeddelelser og informationsannoncer

Vedtagelse af lokalplan 1038 Køge Marina

27.06.22
Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1038 for Køge Marina.

Gl. Hastrupvej spærres pga. asfaltarbejde

26.06.22
Mandag den 27. juni spærres Gl. Hastrupvej mellem Golfklubben og Egøjevej pga. asfaltarbejde.

VVM-afgørelse vedrørende metalskrotoplag i Køge Havn

24.06.22
HJM Recycling Køge A/S har fremsendt en VVM-ansøgning om ændring af oplag til metalskrot i Køge Havn.

Tilladelse til en erstatningspejleboring fra HOFOR ved Lellinge

24.06.22
Etablering af ny pejleboring som en erstatningspejleboring til boringen med DGU nr. 212.55

Tilladelse til moniteringsboringer ved SH4 Nord Søndre Havn

24.06.22
Monitering af midlertidig grundvandssænkning på Køge havn

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen

24.06.22
Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen.

Asfaltarbejder ved Ølby Center

22.06.22
Den 27. juni - 8. juli 2022 udføres der asfaltarbejder på Søndre Centervej og p-pladser i Ølbycentret. Arbejderne udføres i etaper i tidsrummet fra kl. 7.00 - 18.00.

Fjernvarmearbejder på hjørnet af Niels Juelsgade og Ivar Huitfeldtsvej

21.06.22
Fra den 22. juni - den 8. juli 2022 udføres der fjernvarmearbejder i krydset Niels Juelsgade - Ivar Huitfeldtsvej i Køge.

Byrådets møde den 21. juni 2022

16.06.22
Køge Byråd holder møde tirsdag den 21. juni 2022, kl. 17.00. Mødet foregår i Byrådssalen på Rådhuset, hvor der er adgang til teleslynge. Du kan komme ind fra Rådhusgården, indgang 2.

Landzonetilladelse til solcelleanlæg

16.06.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til solcelleanlæg på adressen Overdrevsvejen 108, Lellinge, 4600 Køge – matr.nr. 37i Lellinge, Køge Jorder. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22