Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Online - Lær at tackle angst og depression

18.01.21
Hvordan har du det?Oplever du at være nedtrykt, trist, bange, isoleret, ensom, håbløshed, mindre selvtillid, problemer med at sove, angst, depression. Har du svært ved at passe din uddannelse eller...

Forslag til Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027

15.01.21
Klima- og Planudvalget sender Forslag til risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027 i offentlig høring i 6 måneder.

Grundlovsceremoni den 21. april 2021 for nye statsborgere

14.01.21
Køge Kommune inviterer alle Køgeborgere, som har søgt om og fået tildelt dansk statsborgerskab, til grundlovsceremoni den 21. april

Landzonetilladelse til maskinhus og læskur

14.01.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til maskinhus og læskur på adressen Kobækvej 1, 4623 Lille Skensved – matr.nr. 9c St. Ladager By, Ejby. Landzonetilladelsen gives efter planlovens § 35...

VVM-afgørelse vedrørende oplagsvirksomhed i Køge Havn

04.01.21
Greenport ApS har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af oplagsvirksomhed i Køge Havn.

Torvehandlen holdes fortsat lukket

04.01.21
Nedlukningen af torvehandlen forlænges foreløbigt frem til den 17. januar 2021 - DOG er undtaget de stadeholdere der sælger fødevarer og blomster. Nedlukningen sker for i videst mulige omfang at undgå...

Lukning af torvestaderne

23.12.20
Nu lukker torvehandlen igen i en periode, foreløbig med virkning fra den 25. december til og med den 3. januar 2021 med mulighed for forlængelse. Det sker for i videst mulige omfang at undgå smitte...

Mundbind skal i restaffald

21.12.20
Mundbind er restaffald

Landzonetilladelse til opførelse af shelter og container samt lovliggørelse af overdækning

17.12.20
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse genopførelse af shelter, opstilling af beklædt container og lovliggørelse af overdækket terrasse på adressen Lammestrupvej 12B, 4140 Borup – matr.nr...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20