Pressemeddelelser og informationsannoncer

Offentlig annoncering af ansøgning til vandindvinding

20.04.21
Mulighed for at indsende bemærkninger til ansøgningen.

Asfaltarbejde på Hejnerupvej

20.04.21
Onsdag den 21-04-21 til 24-4-21 udføres der asfaltarbejde på Hejnerupvej ved Tureby.

Landzonetilladelse til 16 midlertidige arbejdspladser

19.04.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til 16 midlertidige arbejdspladser i forbindelse med sporfornyelsesarbejder på Roskilde-Ringstedbanen samt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen...

Landzonetilladelse til etablering af sø

19.04.21
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. Skensved, matr. 2m Vilgestrup By, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Landzonetilladelse til opsætning af pavillon

19.04.21
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til pavillon på ca. 80m2 på adressen Ringstedvej 586C, 4100 Ringsted- matr. Nr. 4a Kulerup By, Bjæverskov. Landzonetilladelsen gives efter planlovens §35...

Asfaltarbejde på sidevej til Dyndetvej

19.04.21
På mandag den 19-04-21 udføres der asfaltarbejde på sidevejen til Dyndetvej i Borup.

Asfaltarbejde på del af Slimmingevej

19.04.21
Fra på mandag den 19-04-21 til den 25-04-21 udføres der asfaltarbejde på en del af Slimmingevej - mellem Ringsbjergvej og Byvej.

Landzonetilladelse til 10kV manøvrebygning og terrænregulering

14.04.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til 10 kV manøvrebygning og terrænregulering på adressen Søllerupvej 2B, 4681 Herfølge – matr.nr. 16ec og 18m Herfølge By, Herfølge. Landzonetilladelsen...

Offentlig høring af Regulativ for jord som er affald

13.04.21
Klima- og Planudvalget har på sit møde den 8. april tiltrådt, at udkast til Regulativ for jord, som er affald, sendes i offentlig høring.

Høring inden afgørelse af sag om opførelse af udvidet siloanlæg

12.04.21
Køge Kommune har modtaget en anmodning fra ejeren af ejendommen Sandvadsvej 14, Valsemøllen A/S, om at udvide bygningsmassen med 10 siloer placeret i en samlet bygning. Ansøgningen er begrundet med...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20