Pressemeddelelser og informationsannoncer

12 boringer ifm projektet Køge Dige

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige

Forslag til Lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø

07.02.22
Køge Byråd har den 25. januar 2022 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 1103 for Den Maritime Halvø på Søndre Havn i offentlig høring.

Landzonetilladelse til garage

04.02.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinien til opførelse af garage på ejendommen Tessebøllevej 40, 4681 Herfølge, matr.nr. 1 Tessebølle By, Herfølge.Landzonetilladelsen...

Landzonetilladelse til midlertidige pavilloner

04.02.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til midlertidig opsætning af 2 beboelsesvogne max 50m² på ejendommen Ejbyvej 100, 4632 Bjæverskov, matr.nr. 1l Spanager Hgd., Ejby. Landzonetilladelsen...

Køge Kommuneplan 2021-2033 er nu trådt i kraft

03.02.22
Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget en ny kommuneplan, som er byrådets overordnede vision for kommunens udvikling i de næste 12 år.

Søg om plads til din mobile salgsvogn

02.02.22
Går du rundt med en drøm om at sælge kaffe, is eller andet godt fra en mobil salgsvogn i Køge her til sommer? Så er det nu, du skal sende en ansøgning til Teknik-og Miljøforvaltningen om plads til mobilt...

Kom til digitalt informationsmøde om varmepumper

01.02.22
Køge Kommune inviterer til informationsmøde om konvertering til individuelle varmepumper.

Nybygning af værket ved Regnemark - idéfase og informationsmøde

31.01.22
Køge Kommune indkalder idéer og synspunkter før udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering (VVM) fra den 31. januar 2022 til 14. februar 2022. Der afholdes offentligt informationsmøde den 8. februar...

Sporfornyelse ved Borup Station

28.01.22
Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er slidt og står snart for tur til at fornyes.I starten af 2022 udfører Banedanmark forberedende arbejder, såsom træfældning, inden projektet for alvor...

Tilladelse til Niras

28.01.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22