Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Udstykning i Ølsemagle

21.04.20
Tilladelse til udledning af regnvand

Tilladelse til ny badebro på Ølsemagle Revle

03.04.20
Tilladelse til foreningen Kulturfuglen til at etablere badebro på stranden ude for enden af Revlen 1 ved iskiosken

Miljøgodkendelsen for Colas Asfaltfabrik

26.03.20
Køge Kommune har revideret Miljøgodkendelsen for Colas Asfaltfabrik på Nordhavnsvej 9, 4600 Køge

Fjernelse af byggepladshegn 3 nætter i uge 13

15.03.20
Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen.Dispensationen omhandler alene aktiviteter, der er direkte relateret til nedtagning af byggepladshegnet

Forskrift for olieprodukter og kemikalier

27.02.20
Køge Kommune har udarbejdet et udkast til en revideret Forskrift om olieprodukter og kemikalier. Der er tale om en revision af den gældende Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier...

Boretilladelse til en overvågningsboring

24.01.20
Ved Harekær Mose/Golfklub Harekær

Dispensation til anlægsarbejde udført under sporspærring syd for Ølsemagle Kirkevej

12.12.19
Dispensationen gives med hjemmel i Køge Kommunes forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter § 10, punkt 3, idet behovet er opstået af sikkerhedsmæssige årsager, hvor det er...

Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider

14.11.19
For asfaltering af Blegdammen udfor Blegdammen 48 torsdag den 21. november 2019 kl. 20-23. Asfaltudlægningen foretages af Aarsleff A/S.

Dispensation gives til at Aarsleff kan udføre renovering af kloakledninger

14.11.19
Aarsleff skal orientere nabobeboelser indenfor en radius af 100m fra de med grønt markerede arbejdssteder mindst 1 uge før arbejdet skal udføres. Se figuren i dispensationen

Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider ved støbning af bundplade

07.11.19
på byggefelt SH3-4 i uge 49Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til følgende aktivitet
1
2
3
4
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20