Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider

07.11.19
Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider ved støbning af P-kælder dækket på byggefelt SH3-3 i uge 46

Midlertidig tilladelse til reinfiltration ved Engkanten

04.10.19
Midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand samt grundvandssænkning ved Engkanten, Søndre Havn i Køge. I forbindelse med etablering af L-elementer ved Engkanten, meddeler Køge Kommune...

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

01.10.19
Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 til en tæt-lav boligbebyggelse på Vamdrupvej 1, matr. nr. 1h Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder. Dispensationen gives efter...

Tilladelse til midlertidig tilsætning af kobber

13.09.19
til efterfiltrene på Regnemark Vandværk, under indkøringen af vandbehandlingen efter udskiftning af dele af filtermassen

Midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand

12.09.19
samt grundvandssænkning ved byggefelt SH2-3, Søndre Havn i KøgeI forbindelse med etablering af skelbrønd ved byggefelt SH2-3 meddeler Køge Kommune hermed midlertidig tilladelse til reinfiltration af...

Tilladelse til jordvarmeanlæg

10.09.19
150 meter dyb boring til brug for etablering af et jordvarmeanlæg

Kildepladser

06.09.19
Køge Kommune har fornyet tilladelserne til vandindvinding på 7 af HOFORs kildepladser for en periode på 30 år.

Boretilladelse til 7 stk. A-boringer på Køge Jorddepot

03.09.19
Afgørelsen kan påklages af alle der har en individuel interesse i sagen. Fristen for indsendelse af klage er den 1. oktober 2019. Klagevejledning fremgår af tilladelsen

Gravearbejde på Uglevej udfor Høgevej 1

19.08.19
Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra §§ 4 og 5 i Kommunens Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter

Landzonetilladelse til bålhytte

11.07.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse samt dispensation fra skovbyggelinjen til at opføre en bålhytte på adressen Bjerredevej 46, 4682 Tureby.
1
2
3
4
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20