Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Det grønne bælte i Ølby Lyng

10.09.19
Tilladelse til udledning af overfladevand gennem Det grønne bælte i Ølby Lyng til Snogebækken

Tilladelse til jordvarmeanlæg

10.09.19
150 meter dyb boring til brug for etablering af et jordvarmeanlæg

Kildepladser

06.09.19
Køge Kommune har fornyet tilladelserne til vandindvinding på 7 af HOFORs kildepladser for en periode på 30 år.

Boretilladelse til 7 stk. A-boringer på Køge Jorddepot

03.09.19
Afgørelsen kan påklages af alle der har en individuel interesse i sagen. Fristen for indsendelse af klage er den 1. oktober 2019. Klagevejledning fremgår af tilladelsen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Køge Nord

03.09.19
Tilladelse til udledning af overfladevand fra Køge Nord-STC III via kunstigt vådområde til Skensved Å

Gravearbejde på Uglevej udfor Høgevej 1

19.08.19
Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra §§ 4 og 5 i Kommunens Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter

Tilladelse til udledning af regnvand

15.08.19
Tilladelse til udledning af regnvand gennem Det grønne Strøg i Køge Nord til Snogebækken

Tilladelse til gangbro over Skensved Å ved Den nye Bane - 4 ugers klagefrist

01.08.19
I forbindelse med anlæg af Den nye bane København-Ringsted er der behov for at etablere en gangbro over Skensved å somhar en længde på 5,4 meter og bredde på 1,5m (fribredde på 1,3m), således at der...

Miljøgodkendelse af jordrensningsanlæg Jordrens Køge ApS

20.09.18
Miljøgodkendelse af jordrensningsanlæg Jordrens Køge ApS, Junckersvej 10, 4600 Køge, tillæg 3

Tillæg Nr. 6. til Miljøgodkendelse af den 12. august 2012, for Dana Lim A/S

28.08.18
Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Dana Lim A/S
1
2
3
4
5
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20