Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

20.12.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til at opføre et fritliggende enfamiliehus på adressen Ølbyvej 165, 4600 Køge, Matr. 1c, Ølby By, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35...

Lokalplanforslag 1087 - Nyt boligområde på Søndre Havn SH4 samt kommuneplantillæg 5

19.12.19
Køge Byråd har den 17. december 2019 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1087 samt forslag til kommuneplantillæg 5 i offentlig høring. Forslagene omfatter hele matr. nr. 20ab, 20n. 20at, samt...

Se her hvis I skal bruge udendørsanlæg i 2020

17.12.19
Det er nu I skal søge, hvis I ønsker at benytte kommunens udendørsanlæg i den kommende sæson.

Vandråd for Køge Bugt

13.12.19
I arbejdet med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3), skal vandrådene igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet.

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

11.12.19
Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding fra eksisterende boringer ved Ejby

11.12.19
Ejby Vandværk har VVM-ansøgt om vandindvinding fra fem eksisterende boringer ved Ejby.

Vision for Den Maritime Halvø

10.12.19
Høringsperiode til og med 5. januar 2020

Vil du være en aktiv del af byudviklingen i Køge Nord?

10.12.19
Så har du mulighed for at melde dig ind i følgegruppen

Gammel Ringstedvej lukkes forsøgsvis for gennemkørsel

09.12.19
Til tider har Gammel Ringstedvej været plaget af smutvejskørsel. Tidlig morgen tirsdag d. 17. december lukkes Gammel Ringstedvej derfor forsøgsvis for gennemkørende biltrafik udfor nr. 17.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20