Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Dispensation til anlægsarbejde udført under sporspærring syd for Ølsemagle Kirkevej

12.12.19
Dispensationen gives med hjemmel i Køge Kommunes forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter § 10, punkt 3, idet behovet er opstået af sikkerhedsmæssige årsager, hvor det er...

Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider

14.11.19
For asfaltering af Blegdammen udfor Blegdammen 48 torsdag den 21. november 2019 kl. 20-23. Asfaltudlægningen foretages af Aarsleff A/S.

Dispensation gives til at Aarsleff kan udføre renovering af kloakledninger

14.11.19
Aarsleff skal orientere nabobeboelser indenfor en radius af 100m fra de med grønt markerede arbejdssteder mindst 1 uge før arbejdet skal udføres. Se figuren i dispensationen

Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider ved støbning af bundplade

07.11.19
på byggefelt SH3-4 i uge 49Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til følgende aktivitet

Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider

07.11.19
Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider ved støbning af P-kælder dækket på byggefelt SH3-3 i uge 46

Midlertidig tilladelse til reinfiltration ved Engkanten

04.10.19
Midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand samt grundvandssænkning ved Engkanten, Søndre Havn i Køge. I forbindelse med etablering af L-elementer ved Engkanten, meddeler Køge Kommune...

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

01.10.19
Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 til en tæt-lav boligbebyggelse på Vamdrupvej 1, matr. nr. 1h Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder. Dispensationen gives efter...

Tilladelse til midlertidig tilsætning af kobber

13.09.19
til efterfiltrene på Regnemark Vandværk, under indkøringen af vandbehandlingen efter udskiftning af dele af filtermassen

Midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand

12.09.19
samt grundvandssænkning ved byggefelt SH2-3, Søndre Havn i KøgeI forbindelse med etablering af skelbrønd ved byggefelt SH2-3 meddeler Køge Kommune hermed midlertidig tilladelse til reinfiltration af...

Tilladelse til jordvarmeanlæg

10.09.19
150 meter dyb boring til brug for etablering af et jordvarmeanlæg
1
2
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20