Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

20.12.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til at opføre et fritliggende enfamiliehus på adressen Ølbyvej 165, 4600 Køge, Matr. 1c, Ølby By, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35...

Lokalplanforslag 1087 - Nyt boligområde på Søndre Havn SH4 samt kommuneplantillæg 5

19.12.19
Køge Byråd har den 17. december 2019 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1087 samt forslag til kommuneplantillæg 5 i offentlig høring. Forslagene omfatter hele matr. nr. 20ab, 20n. 20at, samt...

Vandråd for Køge Bugt

13.12.19
I arbejdet med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3), skal vandrådene igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet.

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

11.12.19
Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding fra eksisterende boringer ved Ejby

11.12.19
Ejby Vandværk har VVM-ansøgt om vandindvinding fra fem eksisterende boringer ved Ejby.

Lokalplanforslag 1082 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 er i høring

04.12.19
Køge Byråd har den 26. november 2019 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring. Forslagene omfatter udelukkende matr.nr. 183 aa, Køge Bygrunde. Ejendommen er ca. 446 m2 og ligger...

VVM-afgørelse vedrørende oplagsaktiviteter på Køge Erhvervshavn

27.11.19
Niras har på vegne af Geminor Dk ApS fremsendt en VVM-ansøgning om oplagsaktiviteter for træaffald på Køge Erhvervshavn.

Miljøgodkendelse af Stena Recycling Nordhavnsvej 16

25.11.19
Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16, 4600 Køge, tillæg 1

Landzonetilladelse til etablering af sø

20.11.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen 11d Gammerød by, Borup. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20