Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Nye køreplaner i den kollektive trafik

12.12.19
Fra midt december overgår Køges kollektive trafik til ny køreplan. Med den nye køreplan indføres desuden en ny bussluse ved Karlemoseparken

Dispensation til anlægsarbejde udført under sporspærring syd for Ølsemagle Kirkevej

12.12.19
Dispensationen gives med hjemmel i Køge Kommunes forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter § 10, punkt 3, idet behovet er opstået af sikkerhedsmæssige årsager, hvor det er...

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

11.12.19
Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding fra eksisterende boringer ved Ejby

11.12.19
Ejby Vandværk har VVM-ansøgt om vandindvinding fra fem eksisterende boringer ved Ejby.

Vision for Den Maritime Halvø

10.12.19
Høringsperiode til og med 5. januar 2020

Kom til politiker- og borgermøde om Østbanens fremtid

10.12.19
Region Sjælland, Køge, Stevns og Faxe kommuner inviterer til møde om Østbanens Fremtid mandag den 16. december kl. 16.00-17.30.

Vil du være en aktiv del af byudviklingen i Køge Nord?

10.12.19
Så har du mulighed for at melde dig ind i følgegruppen

Indvielse af cykelsti mellem Ejby og Lille Salby

10.12.19
En helt ny cykelsti baner nu vej for sikker tohjulet-trafik mellem Ejby og Lille Salby. Alle er velkomne til åbningen fredag den 20. december

Gammel Ringstedvej lukkes forsøgsvis for gennemkørsel

09.12.19
Til tider har Gammel Ringstedvej været plaget af smutvejskørsel. Tidlig morgen tirsdag d. 17. december lukkes Gammel Ringstedvej derfor forsøgsvis for gennemkørende biltrafik udfor nr. 17.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20