Pressemeddelelser og informationsannoncer

Få tilskud til bjørneklobekæmpelse

17.03.20
En af de mest effektive metoder til at bekæmpe bjørneklo er græsning med får. Lige nu kan du søge om tilskud fra Køge Kommune til at hegne arealer ind med bjørneklo

Landzonetilladelse til opsætning af 10m rørmast

16.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til at opsætte en 10 meter høj rørmast på adressen Billesborgvej 47B, 4681 Herfølge, matr. 4n Egøje By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...

Fjernelse af byggepladshegn 3 nætter i uge 13

15.03.20
Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen.Dispensationen omhandler alene aktiviteter, der er direkte relateret til nedtagning af byggepladshegnet

AFLYST - borgermøde om udvidelse af Hotel Niels Juel

12.03.20
Borgermødet skulle være afholdt den 26. marts.

Borgermøde om Køge Marina er aflyst

11.03.20
Køge Kommune aflyser borgermødet, da flere borgere har meldt afbud til mødet pga. bekymring for coronavirus.

Puljen til Projekt Småbørnskultur

11.03.20
Puljen til Projekt Småbørnskultur 2020 er åben for ansøgninger.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding til Højstrupgård Vandværk

10.03.20
Bestyrelsen for Ejby Vandværk har på vegne af Højstrupgård Vandværk fremsendt en VVM-ansøgning om en vandindvinding.

Landzonetilladelse til udstykning

10.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til udstykning på adressen Åbakkevej 22 4130 Viby Sjælland, matr. 17a Valore By, Ejby. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35

Lukning af vejtunnel i nat

09.03.20
Vejtunnelen mellem Ivar Huitfeldtsvej og Værftsvej lukkes i nat - den 10. marts fra kl 1.00 - 04.30.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22