Pressemeddelelser og informationsannoncer

Borgermøde om ny lokalplan for Køge Marina

05.03.20
Køge Kommune inviterer til borgermøde.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

05.03.20
Som pårørende glemmer du ofte dig selv og dine behov og er mest fokuseret på den syge. Du oplever frustrationer og bekymringer over at være pårørende. Du føler dig stresset og nedtrykt. Du mangler redskaber...

VVM-afgørelse vedrørende genbrugsplads

05.03.20
Rambøll har på vegne af NCC Industry A/S fremsendt en VVM-ansøgning om genbrugsplads på Junckersvej 2 i Køge, matr.nr. 315b, Køge Bygrunde, Køge.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse

05.03.20
til oplag af beton-, asfalt- og jernbaneskærver til NCC Industry A/S, Junckersvej 2, 4600 Køge

Ændring af ind- og udkørsel fra genbrugspladsen på Tangmosevej

28.02.20
I forbindelse med forberedelserne til ibrugtagning og åbning af den kommende genbrugsbutik på genbrugspladsen på Tangmosevej

Landzonetilladelse til amfiteater på Køge Marina

28.02.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til at opføre et amfiteater på Køge Marina, Bådhavnen 1, 4600 Køge, Matr. 11tø Køge Markjorder. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35.

Forslag til Planstrategi 2020

27.02.20
Byrådet har den 25. februar 2020 vedtaget at sende Planstrategi 2020 i offentlig høring. Planstrategien er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling i Køge Kommune.

VVM-afgørelse vedrørende ny administrationsbygning og parkeringsanlæg

27.02.20
Ejendomsselskabet Sundvej 6 ApS har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af en ny administrationsbygning og parkeringsanlæg ved PK Chemicals A/S i Køge.

Lokalplanforslag 1067 Boliger ved Rådhusstræde er i høring

27.02.20
Køge Byråd har den 25. februar 2020 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde, Køge i offentlig høring.

Forskrift for olieprodukter og kemikalier

27.02.20
Køge Kommune har udarbejdet et udkast til en revideret Forskrift om olieprodukter og kemikalier. Der er tale om en revision af den gældende Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22