Pressemeddelelser og informationsannoncer

Borgermøde om nye butikker i Den Hvide By

10.01.20
Indkaldelse af idéer forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der skal give mulighed for butikker, som forhandler særlig pladskrævende varer.

Lokalplanforslag 1050 Køge Dige samt kommuneplantillæg nr. 2 er i høring

09.01.20
Køge Byråd har den 17. december 2019 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1050 Køge Dige samt forslag til kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring. Forslagene omfatter følgende matrikler:...

Køge Kommune har nu taget den nye offentlige byggesagsportal i brug

09.01.20
Portalen giver borgere og virksomheder mulighed for at tilgå arkivet for byggesager og kan findes på www.filarkivet.dk

Træfældning på Bjergstien P-plads

08.01.20
Bjergstien p-plads afspærres onsdag den 22. januar 2020 mellem kl. 9.00 og 15.30, på grund af træfældning. Der skiltes i området.

Invitation til borgermøde om Lokalplan 1082 for Bjerggade Syd

08.01.20
Køge Kommune inviterer til borgermøde om ny lokalplan.

Landzonetilladelse til nyt sommerhus

08.01.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus til erstatning for eks. sommerhus, som ikke længere er egnet til beboelse - på adressen Strandvejen 175, 4600 Køge, matr...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22