Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til ny bolig

31.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til ny bolig på adressen Vasebækvej 1, 4600 Køge, matr. 9d Åshøje By. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord er i høring

26.03.20
Køges borgmester har i henhold til styrelseslovens § 31 stk. 1 besluttet at fremlægge forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Lokalplanforslag 1088 for STC III del 2 er i høring

26.03.20
Køges borgmester har i henhold til styrelseslovens § 31 stk. 1 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1088, STC III – del 2 i offentlig høring.

Landzonetilladelse til etablering af sø

24.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af en sø på ejendommen, matr. 3f Gummersmark By, Bjæverskov. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af solcelleanlæg

23.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til lovliggørelse af 25 m² solcelleanlæg på terræn på ejendommen Billesborgvej 46, 4600 Køge, matr.nr. 11a, Egøje By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives...

Landzonetilladelse til opsætning af 10 m rørmast

23.03.20
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opsætning af 10 meter høj rørmast på adressen Salbyvej 152, 4600 Køge, matr. 10 Li Salby, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35...

Landzonetilladelse til pavillon

20.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til at opstille en pavillon på ejendommen Egøjevej 114C 4600 Køge, matr. 1u Hastrup By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

20.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til ændret anvendelse på adressen Ringstedvej 540 4632 Bjæverskov, matr. 11a Bjæverskov By, Bjæverskov. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35.

Landzonetilladelse til opsætning af 10m rørmast

16.03.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til at opsætte en 10 meter høj rørmast på adressen Billesborgvej 47B, 4681 Herfølge, matr. 4n Egøje By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...
1
2
3
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22