Pressemeddelelser og informationsannoncer

Spildevandsplan 2021-2026

19.03.21
Spildevand handler også om regn og skybrud

Hal 3 på Køge Idrætspark nu godkendt til træning

19.03.21
Med en midlertidig ibrugtagningstilladelse kan Hal 3 på Køge Idrætspark slå dørene op for træning for 50 personer – når corona-restriktionerne tillader det.

Køge Kommune styrker indsatsen for ordblinde

19.03.21
I Køge Kommune er der sat ind for at opspore og støtte eleven tidligt i forhold til ordblindhed. Køge Kommune har som en af de eneste kommuner i landet sammensat sin helt egen uddannelse der lige nu...

Digitalt borgermøde om omfartsvej øst om Borup den 25. marts

18.03.21
Borgermødet om Borup omfartsvej torsdag d. 25. marts vil foregå i tidsrummet 18:00 – 19:30.

Smart håndtering af regnvand i Køge Nord

18.03.21
Køge Nord går nye veje med at indtænke planlægningen af regnvandshåndteringen, så vandet er synligt. Via et tættere samarbejde mellem Køge Kommune, KLAR Forsyning og de mange investorer, har KLAR Forsyning...

VVM-afgørelse vedrørende regnvandsbassiner i Køge Nord

18.03.21
Køge Afløb har fremsendt en VVM-ansøgning om regnvandsbassiner i Køge Nord.

Landzonetilladelse og dispensation til nyt enfamiliehus

18.03.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen nyt enfamilieshus med integreret garage samt terrænregulering på adressen Engvej 18, 4623 Lille Skensved...

Køge Kommune opfordrer til kamp mod kæmpe-bjørneklo

18.03.21
Græsning med får er en effektiv metode til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lige nu kan du søge Køge Kommune om tilskud til at få sat dyr på arealet.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20