Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til et shelter på 7 m2

16.03.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til et shelter på 7 m2 på adressen Eskemosevej 19, 4681 Herfølge – matr.nr. 24 Svansbjerg By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter § 35, stik. 1...

Kirkestræde spærres

16.03.22
Kirkestræde - mellem Laugshusgade og Lille Kirkestræde - spærres fra den 21. marts - 2. maj ifm. at VEKS skal udføre fjernvarmearbejder.

Borgermøde om ny lokalplan for Borgringen

15.03.22
Køge Kommune inviterer til forborgermøde om ny lokalplan for besøgscenter for Vikingeborgen Borgring i Køge

Landzonetilladelse til ny bolig

15.03.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af ny bolig med træbeklædning samt midlertidig beboelsespavillon på adressen Egøjevej 103, 4600 Køge, matr.nr. 4k Egøje By, Herfølge.

Invitation til forborgermøde om ny lokalplan for Køge Idrætspark

10.03.22
Køge Kommune inviterer til forborgermøde om startredegørelse for ny lokalplan for Køge Idrætspark.

Invitation til forborgermøde om ny lokalplan for boliger på Vamdrupvej

10.03.22
Køge Kommune inviterer til forborgermøde om ”Lokalplan 1077 – Boliger på Vamdrupvej” onsdag den 23. marts.

Tilladelse til A boringer samt midlertidig grundvandssænkning

09.03.22
Tilladelse til 3 A boringer samt midlertidig grundvandssænkning på Københavnsvej 216, 4600 Køge.

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

07.03.22
Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med sporfornyelsesprojekt på Roskilde Ringsted banen 2022-2023.

Landzonetilladelse til klimahus med dertilhørende klimaskærm

07.03.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til et klimahus med dertilhørende klimaskærm på adressen Egøjevej 114C, 4600 Køge – matr.nr. 1u Hastrup By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter...

Landzonetilladelse til genopførelse af længer

07.03.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til genopførelse af gårdlænger efter brand på adressen Salbyvej 205, 4600 Køge - matr.nr. 14a Ejby By, Ejby. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22