Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til garage

07.03.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til en garage på adressen Druestrupvej 25, 4682 Tureby – matr.nr. 2a Ødemark, Lidemark. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35, stk. 1.

Invitation til borgermøde om lokalplan for Den Maritime Halvø

25.02.22
Køge Kommune har sendt forslag til lokalplan 1103 – Den Maritime Halvø – et vandrelateret aktivitetsområde i offentlig høring. Høringen forløber i perioden 7. februar 2022 - 4. april 2022.

Landzonetilladelse til et solcelleanlæg på 20 m2 over terræn

22.02.22
Køge Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse til et solcelleanlæg på 20m2 på terræn på adressen Ringstedvej 624, 4100 Ringsted – matr.nr. 2b Slimminge By, Gørslev. Landzonetilladelsen...

Landzonetilladelse til opførelse af ny familiebolig samt garage

15.02.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af ny familiebolig samt garage på adressen Ryeskovvej 26, 4140 Borup, matr.nr. 2k Gammerød By, Borup. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...

Byrådets ekstraordinære møde den 15. februar 2022

10.02.22
Køge Byråd holder møde tirsdag den 15. februar 2022, kl. 17.00. Mødet foregår i Byrådssalen på Rådhuset, hvor der er adgang til teleslynge. Du kan komme ind fra Rådhusgården, indgang 2.

Debatoplæg om miljøvurdering af ny underføring i Køge bymidte

08.02.22
Køge Kyst og Køge Kommune ønsker at realisere visionen om en ny bred underføring for bløde trafikanter mellem Køge bymidte og havnen.

Tilladelse til etablering af midlertidige arbejdspladser

07.02.22
Tilladelse til etablering af midlertidige arbejdspladser på Østbanen efter § 19 i MBL til Lokaltog

Afledning af byggegrubevand

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til at Banedanmarks sporfornyelsesprojekt

12 boringer ifm projektet Køge Dige

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige

Forslag til Lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø

07.02.22
Køge Byråd har den 25. januar 2022 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 1103 for Den Maritime Halvø på Søndre Havn i offentlig høring.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22