Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Landzonetilladelse til garage og udhus

08.06.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af ny garage og udhus på Egøjevej 116, 4600 Køge, Hastrup By, Herfølge - 3e. Landzonetilladelsen gives efter planlovens §35.

Godkendelse af Projektforslag for kollektiv varmeforsyning

07.06.21
Borup Varme A.m.b.a. har indsendt projektforslag for at afmelde fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby, 4140 Borup.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding ved Regnemark

02.06.21
Gartneriet Regnemark har fremsendt en VVM-ansøgning om vandindvinding ved Langagervej 12, 4140 Borup.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding ved Lidemark

02.06.21
Privat gartneri har fremsendt en VVM-ansøgning om vandindvinding ved Lidemarksvej 51B, 4681 Herfølge.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding ved Lidemark

02.06.21
Privat landbrug har fremsendt en VVM-ansøgning om vandindvinding ved Lidemarksvej 55A, 4681 Herfølge.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding ved Vedskølle

02.06.21
Gartneriet Toftegård har fremsendt en VVM-ansøgning om vandindvinding ved Højskolevej 5, 4681 Herfølge.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding ved Tessebølle

02.06.21
Privat landbrug ved Gunderupvej har fremsendt en VVM-ansøgning om vandindvinding ved Gunderupvej 1, 4681 Herfølge.

Landzonetilladelse til orangeri

01.06.21
Landzonetilladelse til Dyndetvej 30, 4140 Borup, Matr. 8z, Regnemark By, Kimmerslev til etablering af orangeri. Landzonetilladelsen gives efter planlovens §35.

Forslag til Lokalplan 1061 Herfølge Kohave boligområde

01.06.21
Køge Byråd har den 25. maj 2021 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1061 for et boligområde i Herfølge Syd – ”Herfølge Kohave” i offentlig høring i otte uger.

Fornyet indvindingstilladelse til grundvand til Lidemarksvej 55A

31.05.21
Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 2.500 m3/år til Fuglsangsgården på Lidemarksvej 55A, 4681 Herfølge.
1
2
3
4
5
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 20.12.21