Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Fornyet indvindingstilladelse til grundvand til Gartneriet Regnemark

31.05.21
Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 23.000 m3/år til Gartneriet Regnemark på Langagervej 12, 4140 Borup.

Fornyet indvindingstilladelse til grundvand til Lidemarksvej 51B

31.05.21
Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 1.000 m3/år til et privat gartneri beliggende på Lidemarksvej 51B, 4681 Herfølge.

Fornyet indvindingstilladelse til grundvand på Gartneriet Toftegård

31.05.21
Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 10.000 m3/år til virksomheden Gartneriet Toftegård på Højskolevej 5, 4681 Herfølge.

Landzonetilladelse til genetablering af ridebane

25.05.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til genetablering af ridebane på 20 x 40 meter på adressen Valorevej 53 – matr. 11a, Valore By, Ejby. Landzonetilladelsen gives efter planlovens § 35...

Forslag til lokalplan 1061 - Herfølge Kohave, boligområde. - OBS ny dato!

21.05.21
Der har desværre sneget sig en fejl ind i annonceringen af borgermødet - der afholdes borgermøde den 24. juni (ikke maj) 2021 kl. 19-20. Mødet forventes afholdt digitalt og annonceres her på Køge Kommunes...

Landzonetilladelse til ekstra bolig

20.05.21
Hermed landzonetilladelse til Ringsbjergvej 46, 4682 Tureby, matr. 3d- Sædder By, Sædder til ekstra bolig i eksisterende anneks på ovenstående ejendom. Landzonetilladelsen gives efter planlovens §35...

Valnøddeparken Tilslutningstilladelse for regn- og spildevand

05.05.21
Spildevandsforhold for byggemodning med rækkehuse.

Landzonetilladelse til terrænregulering og beplantning samt driftsvejnet og stinet

27.04.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation til KLAR forsyning A/S til terrænregulering på op til 2,5 meter, beplantning mellem vådområder og lokalplanområde samt nyt driftsvejs...

Forslag til Lokalplan 1092 for Hotel Niels Juel

26.04.21
Klima- og Planudvalget har besluttet at forlænge den offentlige høring med to uger, i perioden fra 26. april 2021 til 16. maj 2021. Til denne høring er der udarbejdet supplerende tegningsmateriale...

Boretilladelse til 10 stk. A-boringer

26.04.21
Boretilladelse til 10 stk. A-boringer til geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af nyt vandværk ved Regnemark.
1
2
3
4
5
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 20.12.21