Pressemeddelelser og informationsannoncer

Nyt lyskryds på Ringvejen ved indkørsel til Køge Idrætspark

27.06.22
Et nyt signalanlæg i krydset mellem Ringvejen og indkørslen til Musikskolen og Køge Idrætspark vil gøre det mere sikkert at færdes i trafikken omkring Køge Idrætspark for især de bløde trafikanter...

Vedtagelse af lokalplan 1038 Køge Marina

27.06.22
Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1038 for Køge Marina.

Tilbud til børn i 8., eller 9. eller 10. klasse med en funktionsnedsættelse

27.06.22
Nyt projekt skal sikre de bedst mulige rammer for, at unge med funktionsnedsættelse får et positivt uddannelsesforløb og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kom og vær med til at synge for Køge

27.06.22
Køge har fødselsdag den 4. juli, og det skal fejres! Vi hejser flaget i rådhusgården og inviterer alle til at ønske Køge tillykke med fællessang.

Gl. Hastrupvej spærres pga. asfaltarbejde

26.06.22
Mandag den 27. juni spærres Gl. Hastrupvej mellem Golfklubben og Egøjevej pga. asfaltarbejde.

VVM-afgørelse vedrørende metalskrotoplag i Køge Havn

24.06.22
HJM Recycling Køge A/S har fremsendt en VVM-ansøgning om ændring af oplag til metalskrot i Køge Havn.

Tilladelse til en erstatningspejleboring fra HOFOR ved Lellinge

24.06.22
Etablering af ny pejleboring som en erstatningspejleboring til boringen med DGU nr. 212.55

Tilladelse til moniteringsboringer ved SH4 Nord Søndre Havn

24.06.22
Monitering af midlertidig grundvandssænkning på Køge havn

Den fredede Spanagerbro bliver sat i stand

24.06.22
Med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen er der sat gang i arbejdet med at renovere den gamle Spanagerbro ved Ejby. Broen vil være lukket frem til 1. juli

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen

24.06.22
Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22