Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Det grønne bælte i Ølby Lyng

10.09.19
Tilladelse til udledning af overfladevand gennem Det grønne bælte i Ølby Lyng til Snogebækken

Tilladelse til jordvarmeanlæg

10.09.19
150 meter dyb boring til brug for etablering af et jordvarmeanlæg

VVM-afgørelse vedrørende røggaskondensering ved VEKS Køge Kraftvarmeværk

09.09.19
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af røggaskondensering med varmepumpe på Køge Kraftvarmeværk blok 8.

Kildepladser

06.09.19
Køge Kommune har fornyet tilladelserne til vandindvinding på 7 af HOFORs kildepladser for en periode på 30 år.

Vedskølle Saftfabrik og Mejeri

06.09.19
Invitation til borgermødeKøge Kommune har igangsat arbejdet med ny lokalplan for Vedskølle Saftfabrik og Mejeri.

Boretilladelse til 7 stk. A-boringer på Køge Jorddepot

03.09.19
Afgørelsen kan påklages af alle der har en individuel interesse i sagen. Fristen for indsendelse af klage er den 1. oktober 2019. Klagevejledning fremgår af tilladelsen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Køge Nord

03.09.19
Tilladelse til udledning af overfladevand fra Køge Nord-STC III via kunstigt vådområde til Skensved Å

2 ledige stadepladser på Køge Torv

02.09.19
På Køges faste torvedage - onsdag og lørdag - er der 2 ledige stadepladser nr. 13 på 40 m² og nr. 14 på 32 m².

Forudgående høring af kommuneplantillæg for Køge Nord

30.08.19
Køge Kommune indkalder ideer og forslag til et nyt kommuneplantillæg for Køge Nord.

Byggefelt SH3-4, Søndre Havn i Køge

29.08.19
Tilladelse til midlertidig reinfiltration af oppumpet grundvand samt grundvandssænkning på byggefelt SH3-4, Søndre Havn i Køge
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20