Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Tilladelse til tilslutning af regn- og spildevand for Køge Idrætspark

25.07.19
Køge Kommune har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 om hvordan at regnvand skal håndteres i det lokalplanlagte område med indbygning af forsinkelsesbassin under p-pladsen...

Landzonetilladelse til vådområder langs Skensved Å

18.07.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til vådområder langs Skensved Å til håndtering af overfladevand.

VVM-afgørelse vedrørende vådområder langs Skensved Å

18.07.19
KLAR Forsyning har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af vådområde langs Skensved Å til håndtering af overfladevand.

Lukning af veje og pladser i forbindelse med Køge Festuge 2019

18.07.19
I dagene fra lørdag den 24. august 2019 til søndag den 1. september 2019, begge dage incl. vil følgende gader og pladser blive lukket for kørsel med motorkøretøjer.

Tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af oppumpet grundvand for etape B2 på Universitetshospitalet Køge

16.07.19
Køge Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af op til 160.000 m3 grundvand samt bortledning af op til 22.000 m3 vand fra de sekundære magasiner til tørholdelse...

Landzonetilladelse til bålhytte

11.07.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse samt dispensation fra skovbyggelinjen til at opføre en bålhytte på adressen Bjerredevej 46, 4682 Tureby.

Nyt asfalt på Vindegårdsvej

10.07.19
YIT Danmark A/S udfører asfaltarbejder for Køge Kommune påVindegårdsvej. Arbejdet udføres i 2 etaper. 1. etape starter op torsdag den 11. juli.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort driftsbygning

09.07.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort driftsbygning til henholdsvis fælles faciliteter for landsbyens beboere og til indretning af 4 gæsteværelser med...

VVM-afgørelse vedrørende regnvandsbassiner i Køge Nord

08.07.19
KLAR Forsyning har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af regnvandsbassiner i Det Grønne Strøg i Køge Nord.

Nyt asfalt på Ølbyvej

04.07.19
YIT Danmark A/S udfører asfaltarbejder for Køge Kommune på Ølbyvej mellem Ølby og Lille Skensved. Arbejdet udføres med opstart fra mandag den 8. juli.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20