Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

VVM-afgørelse vedrørende oplagsaktiviteter for træaffald på Køge Erhvervshavn

27.09.19
Niras har på vegne af Geminor Dk ApS fremsendt en VVM-ansøgning om oplagsaktiviteter for træaffald på Køge Erhvervshavn.

VVM-afgørelse vedrørende regnvandsbassin i Borup

18.09.19
Nordic WET ApS har på vegne af ejer fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af regnvandsbassin i forbindelse med udvikling af nyt boligområde i den nordøstlige del af Borup, nærmere bestemt Møllebanken...

Midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand

12.09.19
samt grundvandssænkning ved byggefelt SH2-3, Søndre Havn i KøgeI forbindelse med etablering af skelbrønd ved byggefelt SH2-3 meddeler Køge Kommune hermed midlertidig tilladelse til reinfiltration af...

VVM-afgørelse vedrørende røggaskondensering ved VEKS Køge Kraftvarmeværk

09.09.19
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af røggaskondensering med varmepumpe på Køge Kraftvarmeværk blok 8.

VVM-afgørelse vedrørende klimasikring med jordopfyld ved Køge Marina

23.08.19
Køge Kommune har fremsendt en VVM-ansøgning om klimasikring og afskærmning på Køge Marina.

VVM-afgørelse vedrørende vådområder langs Skensved Å

18.07.19
KLAR Forsyning har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af vådområde langs Skensved Å til håndtering af overfladevand.

VVM-afgørelse vedrørende regnvandsbassiner i Køge Nord

08.07.19
KLAR Forsyning har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af regnvandsbassiner i Det Grønne Strøg i Køge Nord.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20