Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

VVM-afgørelse vedrørende oplagsaktiviteter for træaffald på Køge Erhvervshavn

27.09.19
Niras har på vegne af Geminor Dk ApS fremsendt en VVM-ansøgning om oplagsaktiviteter for træaffald på Køge Erhvervshavn.

VVM-afgørelse vedrørende regnvandsbassin i Borup

18.09.19
Nordic WET ApS har på vegne af ejer fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af regnvandsbassin i forbindelse med udvikling af nyt boligområde i den nordøstlige del af Borup, nærmere bestemt Møllebanken...

Landzonetilladelse til midlertidig pavillon til helårsbeboelse

18.09.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til at opføre en midlertidig helårs beboelses pavillon på 48 m2 til erstatning for nuværende bolig, der skal nedrives på grund af brandskade. Beboelsespavillonen...

Landzonetilladelse til etablering af sø

18.09.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til at etablere en 1000m2 stor sø beliggende Bjergvej 8, 4681 Herfølge, Matr.nr. 5ai Svansbjerg By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...

Tilladelse til midlertidig tilsætning af kobber

13.09.19
til efterfiltrene på Regnemark Vandværk, under indkøringen af vandbehandlingen efter udskiftning af dele af filtermassen

Landzonetilladelse til udstykning af en grund

12.09.19
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til udstykning af én grund med henblik på opførelse af ét enfamiliehus på adressen Teglværksvej 9, 4681 Herfølge, matr.nr. 5i, Svansbjerg By, Herfølge. Landzonetilladelsen...

Det grønne bælte i Ølby Lyng

10.09.19
Tilladelse til udledning af overfladevand gennem Det grønne bælte i Ølby Lyng til Snogebækken

Tilladelse til jordvarmeanlæg

10.09.19
150 meter dyb boring til brug for etablering af et jordvarmeanlæg

VVM-afgørelse vedrørende røggaskondensering ved VEKS Køge Kraftvarmeværk

09.09.19
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af røggaskondensering med varmepumpe på Køge Kraftvarmeværk blok 8.

Kildepladser

06.09.19
Køge Kommune har fornyet tilladelserne til vandindvinding på 7 af HOFORs kildepladser for en periode på 30 år.
1
2
3
4
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20