Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Dispensation fra miljøkrav til støj og arbejdstider

21.08.20
Sweco A/S har som rådgiver for Banedanmark den 13. august 2020 anmeldt midlertidige aktiviteter omkring støjende arbejde samt søgt om dispensation fra Køge Kommunes forskrift for udførelse af nedrivnings...

Reduktion af åbeskyttelseslinjen

20.08.20
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-11 i Køge Kommune.

Forslag til Lokalplan 1090 - fornyet høring af forslag

20.08.20
Fornyet høring af Forslag til Lokalplan 1090 for erhvervsområde Den Hvide By og kommuneplantillæg nr. 8. Ændringen omfatter mulighed for forøget butiksstørrelse for bilforretninger.Køge Kommune har...

VVM-afgørelse vedrørende vandinvinding til Tureby-Alkestrup Vandværk

20.08.20
Tureby-Alkestrup Vandværk har fremsendt en VVM-ansøgning om en vandindvinding.

Blågrønalger på strandene og Havnebadet

19.08.20
Det varme sommervejr og de lune badetemperaturer skaber for øjeblikket en risiko for forekomsten af alger i badevandet. Der er nu observeret alger på alle Køges badestrande - Ølsemagle Revle, Nordstranden...

Invitation til borgermøde

18.08.20
Køge Kommune har igangsat arbejdet med ny lokalplan for Ejby Lilleskole.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

17.08.20
Som pårørende glemmer du ofte dig selv og dine behov og er mest fokuseret på den syge. Du oplever frustrationer og bekymringer over at være pårørende. Du føler dig stresset og nedtrykt. Du mangler redskaber...

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygninger

12.08.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygninger på adressen Egøjevej 121, 4600 Køge, matr.nr. 8b, Vedskølle By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...

Asfaltarbejder i Ølbylyng

06.08.20
I uge 33-36 udføres asfaltarbejder i Ølbylyng området efter kloakarbejder på veje og tilhørende stier. Arbejdet udføres i tidsrummet fra kl. 8.00-18.00.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20