Pressemeddelelser og informationsannoncer

Reduktion af åbeskyttelseslinjen

20.08.20
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-11 i Køge Kommune.

Forslag til Lokalplan 1090 - fornyet høring af forslag

20.08.20
Fornyet høring af Forslag til Lokalplan 1090 for erhvervsområde Den Hvide By og kommuneplantillæg nr. 8. Ændringen omfatter mulighed for forøget butiksstørrelse for bilforretninger.Køge Kommune har...

VVM-afgørelse vedrørende vandinvinding til Tureby-Alkestrup Vandværk

20.08.20
Tureby-Alkestrup Vandværk har fremsendt en VVM-ansøgning om en vandindvinding.

Blågrønalger på strandene og Havnebadet

19.08.20
Det varme sommervejr og de lune badetemperaturer skaber for øjeblikket en risiko for forekomsten af alger i badevandet. Der er nu observeret alger på alle Køges badestrande - Ølsemagle Revle, Nordstranden...

Invitation til borgermøde

18.08.20
Køge Kommune har igangsat arbejdet med ny lokalplan for Ejby Lilleskole.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

17.08.20
Som pårørende glemmer du ofte dig selv og dine behov og er mest fokuseret på den syge. Du oplever frustrationer og bekymringer over at være pårørende. Du føler dig stresset og nedtrykt. Du mangler redskaber...

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygninger

12.08.20
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygninger på adressen Egøjevej 121, 4600 Køge, matr.nr. 8b, Vedskølle By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...

Asfaltarbejder i Ølbylyng

06.08.20
I uge 33-36 udføres asfaltarbejder i Ølbylyng området efter kloakarbejder på veje og tilhørende stier. Arbejdet udføres i tidsrummet fra kl. 8.00-18.00.

Borgermøde om ny lokalplan for Køge Marina

04.08.20
Køge Kommune arbejder i disse år med udvikling af Køge Marina, som i fremtiden foruden lystbådehavn, skal kunne rumme bl.a. et søsportscenter, maritimt erhverv, flere restauranter og caféer, museum...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20