Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til enfamiliehus

14.07.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af énfamiliehus på 189 m² samt garage på 31 m² på ejendommen Teglværksvej 5, 4681 Herfølge, matr.nr. 5z, Svansbjerg By, Herfølge.

Nyt regulativ for jord, som er affald

12.07.21
Køge Byråd har den 22. juni 2021 vedtaget regulativ for jord, som er affald.

Asfaltarbejde på Nylandsvej

12.07.21
Tirsdag den 13. juli til 15. juli udføres der pudebump på Nylandsvej, mellem Egedesvej og Ølsemaglevej i Køge.

Byggesagsteamet lukker for telefonerne

12.07.21
og borgerhenvendelserne på onsdag den 14. juli. Der kan stadig skrives mail og oprettes sager i Byg og Miljøportalen

Ekspropriation til færdiggørelse af cykelstien langs Salbyvej fra Ll. Salby til Køge (Ændret dato for afholdelse af åstedsforretning)

09.07.21
Byrådet for Køge Kommune har vedtaget, at cykelstien fra Ejby til Køge skal færdiggøres, således at den fortsætter fra Ll. Salby langs Salbyvej til Ølbyvej. Færdiggørelsen af cykelstien sker ved etablering...

Landzonetilladelse til opførelse af garage

02.07.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af garage på 138m2 på adressen Ørningevej 31, 4140 Borup – matr.nr. 5a Hegnede By, Borup. Landzonetilladelsen gives efter planlovens § 35...

Indvindingstilladelse til Gummersmarke-Kulerup Vandværk

01.07.21
Køge Kommune giver hermed en 30 årig tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til Gummersmarke-Kulerup Vandværk.

Udledning af regnvand i Køge Nord til Skensved Å

01.07.21
Forberedelse af regnvandssystemet fra boligområder.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding ved Gummersmarke-Kulerup Vandværk

01.07.21
Gummersmarke-Kulerup Vandværk har fremsendt en VVM-ansøgning om vandindvinding ved vandværket ved Gummersmarkevej, 4632 Bjæverskov
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22