Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Landzonetilladelse til ny bolig

19.11.20
Landzonetilladelse til opførelse af bolig på adressen Hastrupvej 21, 4600 Køge, Matr. 2ba - Hastrup by, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Asfaltarbejde på Slimmingevej, mellem Vordingborgvej og Byvej

18.11.20
Mandag den 23. november opstartes asfaltarbejde på Slimmingevej. Arbejdet forventes at vare til og med fredag den 27. november.

Asfaltarbejder på Assendrupvej

18.11.20
Fredag den 20. november laves de indledende arbejder og mandag og tirsdag den 23.-24. november udføres asfaltarbejde og vejen vil i disse to dage være spærret for gennemkørsel.

Boretilladelser til byggefelter på Søndre Havn

16.11.20
Boretilladelse til byggefelt SH4-1, SH4-3 og SH4-5 på Søndre Havn i Køge.

Strakspåbud om at stoppe udpumpning af drænvand med okker

16.11.20
Ejby Møllebæk – Køge Å - Strakspåbud om at stoppe udpumpning af drænvand med okker

VVM-afgørelse vedrørende byudvikling mv. på SH4 i Køge

13.11.20
Køge Kyst P/S har fremsendt en VVM-ansøgning om byudvikling herunder anlæg til opstuvning af vand, kystanlæg samt indvinding af grundvand på Køge Havn.

Landzonetilladelse til ridebane på 800 kvm

11.11.20
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til ridebane på 20 x 40 meter på adressen Kobækvej 1, 4623 Lille Skensved – matr.nr. 9c St. Ladager By, Ejby. Landzonetilladelsen gives efter planlovens...

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding ved Borup

10.11.20
Borup Vandværk har fremsendt en VVM-ansøgning om vandindvinding ved Borup.

Underboring af 5 vandløb med 50 kV ledning

06.11.20
Cerius vil udvide kapaciteten med en 50 kV ledning mellem Spanager og Lille Skensved

Boretilladelse på Danmarksvej

05.11.20
Miljøafdelingen har givet en boretilladelse på Danmarksvej 11
1
2
3
4
5
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20