Pressemeddelelser og informationsannoncer

Køge Kommune fejrer idrættens medaljevindere

14.10.21
Fredag den 5. november 2021 hylder Køge Kommune de lokale medaljevindere i 2019, 2020 og 2021.

Lovliggørende landzonetilladelse til et mobilt skur

14.10.21
Køge Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse til et mobilt skur på ca. 25 m2 på adressen Egøjevej 114C, 4600 Køge – matr.nr. 1u Hastrup By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter...

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på 20 x 40 meter

07.10.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af en ridebane på 20 x 40 meter på adressen Billesborgvej 47B – matr.nr. 4n Egøje By, Herfølge- Landzonetilladelsen gives efter planlovens...

Valg til Seniorrådet i Køge Kommune 2021

07.10.21
Den 16. november 2021 er der valg til Køge Seniorråd.Seniorrådsvalget afholdes som fremmødevalg samme dag som Kommunal- og Regionsrådsvalgene i 2021.Hvis du er 60 år på valgdagen og har folkeregisteradresse...

Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027

05.10.21
Byrådet i Køge vedtog den 28. september 2021 Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod for den kommende planperiode 2022-27.

Invitation til orienteringsmøde om udbygning af fjernvarme i Køge

04.10.21
Fjernvarmen bliver nu udrullet til endnu flere villaveje i Køge. Kom og hør hvornår og hvordan dit hus kan blive tilsluttet.

Asfaltarbejde på Østergade mfl.

01.10.21
Fra tirsdag den 5. oktober til 11. oktober udføres der asfaltarbejder på del af Østergade, Elmevej, Vandværksvej og Lindevej i Borup.
1
2
3
4
5
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22