Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Køge Kommune spørger de ældre i undersøgelse om værdighed

”Hvad er vigtigt og hvad er værdighed for dig?” sådan har Køge Kommune spurgt de knap 1500 personer, der modtager hjælp fra hjemmeplejen i Kommunen. Undersøgelsen skal give Køge Kommune et indblik i, hvad de ældre og andre, der har behov for hjemmepleje synes er vigtigt.

11.09.17
Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet Megafon og er den første af sin slags i Danmark, fordi den netop stiller skarpt på, hvad et begreb som værdighed, betyder for den enkelte.


Fra ord til handling
”Det er en vigtig undersøgelse, fordi vi nu ved, hvad de ældre og andre der får hjælp fra vores hjemmepleje forbinder med et stort ord som værdighed. Med denne viden kan vi nu målrette flere af vores indsatser, så de også i praksis bidrager til en mere værdig ældrepleje” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Dora Olsen og fortsætter: ”Det er vores ønske i Social- og Sundhedsudvalget, at denne undersøgelse skulle følge op på Køge Kommunes nye Værdighedspolitik, som blev vedtaget sidste sommer.” 


Undersøgelsen består af en kvalitativ forundersøgelse, som fungerede som forberedelse af den store kvantitativ undersøgelse bestående af postomdelte spørgeskemaer til de knap 1500 hjemmehjælpsmodtagere. Undersøgelsen har en svarprocent på 61, hvilket er højt for denne type af undersøgelser. 
”Jeg ser den høje deltagelse som udtryk for, at de ældre i Køge Kommune har taget godt imod undersøgelsen og har fundet den relevant og vigtig at deltage i. Jeg er også særligt glad for, at undersøgelsen viser, at værdighed i hjemmeplejen er vigtig for de ældre borgere i Køge Kommune”. siger Dora Olsen og henviser til, at den nye Megafonundersøgelse viser, at de 5 principper i Køge Kommunes nye Værdighedspolitik om livskvalitet, selvbestemmelse, sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død er både relevante og væsentlige for de ældre.
Undersøgelsen peger også på, at det for deltagerne i undersøgelse er vigtigt, at hjemmeplejen tager individuelle hensyn til den ældre og de ældre har et godt kendskab til de medarbejdere, der kommer i hjemmet og forstår deres behov og ønsker.
Formanden for Køge Kommunes Seniorråd Doris Hildebrandt er ligeledes meget tilfreds med Megafonundersøgelsen:
”Undersøgelsen er både interessant og perspektivrig, fordi den giver mulighed for at sætte ind med konkrete forbedringer fx i forhold til den enkeltes personlige ønsker og behov.” og fortsætter: ”Det gode ved undersøgelsen er, at den giver information som kan bruges fremadrettet til glæde for de ældre.”    


En nytænkende undersøgelse 
Undersøgelsen er blevet til i et tæt samarbejde med Seniorrådet, Handicaprådet og andre brugere og involveringen i tilrettelæggelse af undersøgelse har vakt genklang og departementet i Sundheds- og Ældreministeriet vist interesse for Køge Kommunes undersøgelse af værdigheden i ældreplejen og involveringen af brugerne og rådene. 
”Der skal lyde en stor tak til alle de borgere og medlemmerne af Seniorrådet og Handicaprådet som har bidraget i tilrettelæggelsen af undersøgelsen. Deres input i processen har været vigtige.” afslutter Dora Olsen. 


Du kan læse mere om brugerundersøgelsen og værdighedspolitikken her.Opdateret af Køge Kommune 11.09.17