Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Kommunens medarbejdere sætter sundhed i centrum

Over de næste tre år bliver Køge Kommunes mere end 4000 ansatte tilbudt et gratis sundhedstjek i arbejdstiden. Det skal give de bedste muligheder for et godt helbred og et sundt arbejdsmiljø. Initiativet er taget af Hoved MED-udvalget.

11.09.17
Medarbejderne i Køge Kommune har valgt at sætte fokus på deres egen sundhed. I løbet af de kommende tre år får alle kommunens ansatte tilbudt et sundhedstjek i arbejdstiden. Med et sundhedstjek vil medarbejderne særligt forebygge arbejds- og livsstilsrelaterede sygdomme, men det er ikke kun de ansatte, der får glæde af projektet. Et bedre helbred vil nemlig kunne ses i fraværsstatistikkerne, og et lavt sygefravær giver en bedre og mere sammenhængende service for kommunens borgere.


Tilbuddet om sundhedstjek gælder alle ansatte i Køge Kommune og indeholder blandt andet måling af blodtryk, hørelse, blodsukker og kondition. Initiativet kommer fra medarbejderne selv, og tirsdag d. 20. juni besluttede kommunens Hoved MED-udvalg at sætte penge af til projektet. Hoved MED-udvalget er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem kommunens medarbejdere og ledelse. Med et sundhedstjek får medarbejderne mulighed for at ændre deres livsstilsvaner på et oplyst grundlag. Sundhedstjekket har nemlig fokus på forebyggelse. Ved at blive opmærksom på sygdommenes begyndende tegn, så er det muligt at sætte ind, før den udvikler sig. 


”Vi vil gerne have, at vores medarbejdere i Køge Kommune både er glade og sunde. Og ofte går de to ting hånd i hånd, derfor er jeg glad for at medarbejderne sætter deres sundhed i fokus. Tilbuddet om sundhedstjek er resultatet af et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere”, siger borgmester Flemming Christensen, der håber, at tilbuddet kan være med til at styrke Køge Kommunes position som en attraktiv arbejdsplads.


Et vellykket pilotprojekt
Sundhedstjek er ikke et nyt fænomen i Køge Kommune. Der er nemlig gode erfaringer hos ETK, der står for ejendomsdrift, rengøring, grøn vedligeholdelse, snerydning m.v. i Køge Kommune. Her sagde omkring halvdelen ja tak til tilbuddet, og det engagement er næsten tyve procentpoint bedre end normalt. For mange gav sammenligning af kropsalder lidt ekstra snak på gangene, men for nogle af medarbejderne blev deres sundhedstjek nyheden om en begyndende diabetes og et afgørende startskud til et mere sundt liv.


”I Hoved MED-udvalget arbejder vi for at skabe gode rammer for et sundt arbejdsmiljø. Med ordningen om sundhedstjek handler vi på de gode erfaringer, som EKT har haft med tilbuddet. Jeg glæder mig over, at de Personalepolitiske midler bliver brugt på noget vi fra lokal erfaring ved vil styrke arbejdspladserne i Køge Kommune,” siger Randi Kirkegaard, næstformand i HMU, der håber, at mange vil gøre brug af tilbuddet.


Køge Kommune er ikke ene om at give helbredet en håndsrækning med et sundhedstjek. I satspuljeaftalen for 2016-2019 satte partierne bag aftalen 27 millioner af til forebyggende sundhedstjek for borgere i elleve af landets kommuner. 

Fakta

- Tilbuddet er foreslået af Køge Kommunes Hoved MED-udvalg og finansieres med de Personalepolitiske midler.
- Den 15. september 2017 starter ordningen op, og over de næste tre år vil medarbejderne i kommunens fire forvaltninger på tur få mulighed for at tilmelde sig tilbuddet.
- Formålet med sundhedstjekket er at øge trivslen og forebygge eller forkorte eventuelle sygdomsperioder.
- Indholdet i sundhedstjekket er sammensat på baggrund af vejledning fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Region Sjælland.
- Medarbejderne skal ikke rejse til undersøgelsen. Virksomheden HR Sund møder nemlig op på arbejdspladserne i en mobil klinik.

Kontakt

Borgmester Flemming Christensen, Køge Kommune, tlf. 28 79 20 00


Opdateret af Køge Kommune 11.09.17