Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tryghedsskabende akutlinje får lov at blive

Mere tryghed, bedre livskvalitet og færre indlæggelser i psykiatrien. Det er nogle af de centrale resultater, der er kommet ud af Køge Kommunes Akutlinje-projekt. Akutlinjen er et socialt akuttilbud, hvor køgeborgere i akut krise har mulighed for at ringe og få krisehjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året. På grund af de flotte resultater har politikerne i Køge Kommune netop besluttet, at Akutlinjen skal gøres til et permanent tilbud, så endnu flere kan få den nødvendige akutte støtte, når en krise opstår.

06.10.17
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i efteråret 2014 at søge puljemidler til oprettelse af et socialt akuttilbud. Her tre år efter viser slutevalueringen, som er gennemført af Deloitte, at dem der har benyttet sig af akuttilbuddene i Køge og i 13 andre kommuner, mener, at det har øget deres tryghed og hjulpet dem til at klare hverdagen bedre. Evalueringen viser også, at muligheden for at ringe døgnet rundt er betryggende i sig selv, selvom de ikke altid benytter muligheden. Udover borgernes positive vurderinger af akuttilbuddene viser evalueringen, at borgerne har færre indlæggelser i psykiatrien og at hvis de bliver indlagt, er indlagt i kortere tid. 

”Formålet med Akutlinjen er, at personer der oplever en akut krise, der påvirker deres livskvalitet, kan undgå, at det bliver værre og på den måde kan opretholde et trygt liv i deres eget hjem, og holde fast i deres netværk og deres arbejde eller uddannelse.” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Dora Olsen 

De interviewede personer, som har benyttet et af akuttilbuddene i de 14 kommuner blev bedt om at angive, om akuttilbuddet på en skala fra 1 til 5 havde ydet den optimale hjælp, hvor 1 er ingen hjælp, og 5 er den optimale hjælp. De interviewede borgere gav i gennemsnit akuttilbuddene 4,5 i score. Fem af de interviewede personer har uopfordret sagt, at akuttilbuddet har reddet deres liv.

Tryghed og omsorg i telefonen
Antallet af henvendelser til Akutlinjen i Køge er støt stigende og i august i år havde der allerede været over 1800 henvendelser. Det svarer til, at Akutlinjen har modtaget lidt over 8 henvendelser i døgnet fra personer, der oplever en akut psykisk krise.

Akutlinjens medarbejdere er uddannede og trænede i at afholde krisesamtaler, som giver tryghed og omsorg. Hvis det er nødvendigt kan medarbejderen sammen med den, der ringer, udarbejde en kriseplan, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov og som kan inddrage såvel kommunale initiativer, behandlingstilbud, frivillige aktiviteter samt familie og venner. 

”Vi er i Social- og Sundhedsudvalget rigtig glade for, at evalueringen viser, at borgere, der har haft hyppig kontakt med behandlingspsykiatrien gør brug af Akutlinjen, når de oplever en psykisk krise og ikke - i lige så høj grad som tidligere - har behov for kontakten til behandlingspsykiatrien efter de har talt med en Akutlinjemedarbejder” siger Dora Olsen og fortsætter: ”Det betyder jo, at Akutlinjen virker efter hensigten og kan hjælpe borgeren til at fastholde en hverdag og skabe den nødvendige tryghed.

Køge Kommune bekræfter resultaterne i Deloittes afsluttende evaluering og tilføjer, at Køge Kommunes Akutlinje giver mulighed for at vurdere den enkelte krisehenvendelse og vejlede borgeren henimod den rette behandling eller støtte fra fx egen læge, regionen eller forskellige frivillige tilbud. Det betyder, at personer i en psykisk krise får en bedre mulighed for at få den rette behandling og støtte på et tidligere tidspunkt inden den psykiske krise forværres yderligere og bliver sværere at behandle.

4.000 opkald, der har gjort en forskel
Akutlinjen i Køge har fra projektets start i 2015 og frem til august i år haft 4.160 henvendelser. Deloittes afsluttende evaluering viser, at de primære årsager til henvendelserne til Akutlinjen er ensomhed, angst og håbløshed og at op imod 90 pct. hjælpes helt eller delvist ud af den akutte krise, fordi krisesamtalen har været med til at skabe den nødvendige tryghed eller oplyst borgeren om mulighederne for den nødvendige hjælp og støtte.

”Vi kan se, at et tilbud som Akutlinjen skaber mere tryghed og hjælper til en bedre livskvalitet hos dem der ringer. Derfor glæder det mig også at det har været muligt at finde penge til at gøre Akutlinjen til et permanent tilbud til gavn for borgeren i Køge.” Afslutter Dora Olsen.


Opdateret af Køge Kommune 06.10.17