Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Valg til Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune

Den 11. december er der valg til Kultur- og Idrætsrådet i Rishøj Idrætscenter. Valget foregår i forbindelse med dialogmødet og finder sted kl. 19.40.

07.12.17
Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan på folkeoplysningsområdet og i forhold til budget og tilskudsregler for Kultur- og Idrætsudvalget. Rådet foreslår i øvrigt emner til to årlige dialogmøder med Kultur- og Idrætsudvalget for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper.

Ved valget til Kultur- og Idrætsrådet vælges én repræsentant for henholdsvis kulturforeningerne, aftenskolerne, fritidsområdet, øvrige foreninger og to repræsentanter for idrætsforeningerne. Derudover udpeger Handicaprådet og Integrationsrådet i det nye år hver en repræsentant, og Køge Byråd udpeger to repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget. For hver repræsentant skal der også vælges/udpeges en suppleant. 

Stemmeberettigede er alle foreninger i Køge Kommune, som har mulighed for at modtage støtte i form af tilskud eller gratis kommunale lokaler inden for kultur, folkeoplysende voksenuddannelse, fritidsområdet, øvrige foreninger og idrætsforeningerne.

Alle er valgbare under forudsætning af, at de foreslås af en forening, som er stemmeberettiget.

Læs mere på koege.dk/kulturogidraetsraadet


Opdateret af Køge Kommune 07.12.17