Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

ETK skal stå for indsamling af genanvendelige materialer

Opgaven med at samle papir, glas, plast og metal fra Køge Kommunes borgere, bliver i kommunen.
Det sker på baggrund af et udbud, hvor ETKs kontrolbud havde den laveste pris.

08.03.18
I sommeren 2019 forventes det, at Køge Kommunes nye affaldsordning træder i kraft. Ordningen kommer til at betyde nye måder at indsamle og sortere det genanvendelige affald på hos kommunens borgere til gavn for miljøet. 

Når den nye ordning rulles ud, bliver det Køge Kommunes egen entreprenørafdeling, ETK, der står for indsamling af de ting fra husholdningen, der går under kategorien papir, glas-, plast- og metalemballager. Efter en udbudsrunde viste det sig nemlig, at ETKs kontrolbud havde den laveste pris. Udover at have det bedste tilbud, kommer ETK samtidigt med erfaringen og ekspertisen, da de i dag står for indsamlingen af storskrald i Køge Kommune. Køge Kommune valgte derfor at trække udbuddet tilbage og selv stå for denne del af opgaven.

- Beslutningen er taget af et enigt Byråd og vi er stolte af at kunne tilbyde en renovationsløsning, der er billigere end de tilbud, der kom ind i udbud. Vi glæder os til at kunne tilbyde borgerne bedre muligheder for at sortere ved boligerne rundt omkring i kommunen, og nu venter vi bare på at få afsluttet udbudsrunden, hvad angår den del af affaldsordningen, der omhandler mad og restaffald, siger Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

Det kommer ikke til at betyde nogen forskel for borgerne, hvem der henter skraldet, men for ETK kommer det til at betyde flere og helt nye lastbiler samt nye kollegaer til affaldsteamet. Det betyder også en gevinst for både miljø og arbejdsmiljø idet de ny biler, bliver el-hybridbiler.

Lidt om den nye affaldsordning
Alle borgere vil i fremtiden få mulighed for at få afhentet seks forskellige typer af affald fordelt på to beholdere eller for flerfamilieboligernes vedkommende seks forskellige containere tæt ved husstanden. Det vil sige, at i stedet for de nuværende tre opdelinger: Papir, glas og dagrenovation, bliver der seks opdelinger, hvoraf plast, metal og madaffald er nye. Det bliver altså lettere at komme af med plast- og metalemballager, som hidtil kun har kunnet afleveres via storskraldsordningen eller ved at køre på genbrugspladsen. 

Den nye affaldsordning træder først i kraft ved villaer, parcelhuse og andre énfamilieboliger og et år senere kommer ordningen til etageboliger og andre boliger med fælles affaldsopsamling.


Opdateret af Køge Kommune 08.03.18