Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Køge evaluerer betalingsparkering

Byrådet har besluttet at evaluere betalingsparkeringen i Køge midtby. Har du en holdning til parkering, så deltag i undersøgelsen og vær med til at gøre betalingsparkeringen bedre. Læs mere her.

09.04.18
Ved årsskiftet indførte Køge Kommune betalingsparkering i Køge midtby, og de nye parkeringsregler er kommet for at blive. Har ordningen haft den ønskede effekt? og hvordan oplever I som borgere, at ordningen virker i praksis? Det er nogle af de spørgsmål, Køge Kommune nu søger svar på i en stor evaluering af betalingsparkeringen.

I perioden 13. - 23. april 2018 undersøger Køge Kommune, sammen med analysefirmaet Epinion, hvordan den nye parkeringsordning fungerer i praksis. Undersøgelsen er designet, så alle brugere af betalingsparkeringen får mulighed for at blive hørt. Svarene skal bruges til at vurdere hvordan parkeringsordningen skal tilpasses, så den får den ønskede effekt. Håbet er, at betalingsparkeringen kan gøre det nemt at finde en P-plads i midtbyen, når man har brug for det og sikre, at det opleves nemt og fair at parkere i Køge. 

”Der har været meget snak om at den nye parkeringsordning ikke fungerer optimalt, og den har da også haft sine børnesygdomme. De fleste skulle gerne være løst nu. Vi kan se at betalingsparkeringen bliver brugt flittigt, men derudover har vi faktisk ikke fået særligt mange henvendelser, om hvordan selve ordningen fungerer i praksis. Inden vi bruger mange ressourcer på at lave ændringer i ordningen, har vi brug for at vide, hvad brugerne mener. Vi tager undersøgelsen meget seriøst. Derfor vil jeg kraftigt opfordre de mange forskellige brugergrupper til at deltage i den her vigtige undersøgelse,” siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek.

Der er nogle typer af brugere, som Køge Kommune er særligt interesserede i at høre fra i evalueringen af betalingsparkeringen. Det gælder eksempelvis borgere, som bor indenfor området med betalingsparkering, og de som kommer til Køge i bil for at handle eller arbejde med videre. Men også pendlerne der bruger Køge som transit for at komme videre med for eksempel S-toget er en vigtig brugergruppe i undersøgelsen.

I den periode undersøgelsen løber, vil beboere i betalingszonen og den omkringliggende bufferzone, samt brugere der har erhvervet sig en måneds-, håndværker- og medarbejderlicens få tilsendt et link til et elektronisk spørgeskema direkte i deres e-boks. Derudover vil folk, der kommer i bil til Køge lørdag d. 14. og 21. april kunne møde gadeinterviewere fra Epinion, der vil spørge til oplevelsen af parkeringssituationen. Alle borgere har mulighed for at deltage i undersøgelsen via et link på Køge Kommunes hjemmeside.

Køge Kommune har også nedsat en følgegruppe for betalingsparkering. Følgegruppen består blandt andet af repræsentanter for grundejere- og beboere i betalings- og bufferzonen, Køge Handel og Køge Kyst. Gruppens opgave er at komme med input til evalueringen og hjælpe med at kvalificere de forslag som måtte komme til justeringer af betalingsparkeringen. Det er planen at evalueringen og de forslag til ændringer, som måtte komme frem, skal behandles i Byrådet inden sommerferien. 

Fakta

• Køge Kommune indførte betalingsparkering i Køge midtby ved årsskiftet
• Betalingsparkeringen har været genstand for stor offentlig debat 
• Byrådet har besluttet at fremskynde en større evaluering af betalingsparkering, som skal være færdigbehandlet før sommerferien
• Køge Kommune får i perioden 13. – 23. april hjælp af analysefirmaet Epinion til at foretage en konkret undersøgelse af hvordan brugerne oplever betalingsparkeringen
• Der er nedsat en følgegruppe, til at hjælpe Køge Kommune med at komme med input til eventuelle emner der skal undersøges nærmere og ideer til forbedringer i betalingsparkeringen. Følgegruppen består blandt andet af repræsentanter for grundejere- og beboere i betalings- og bufferzonen, Køge Handel og Køge Kyst. 
• Alle der deltager i undersøgelsen er med i lodtrækningen om 8 stk. gavekort à 500 kr. til Køge Handel.

Opdateret af Køge Kommune 12.04.18