Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Budgetudfordringer kræver handling af nyt Ældre- og Sundhedsudvalg

Selvom Køge Kommunes økonomi overordnet set fortsat er sund og solid, så viser seneste prognose for ældre- og sundhedsområdets økonomi, at der stadig er pres på udgifterne på området, som mangler 25,9 mio. i 2018.

11.04.18
”Som nytiltrådt udvalgsformand for Ældre- og Sundhedsudvalget er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at vi på ældre- og sundhedsområdet står overfor disse udfordringer. Vi må konstatere, at der er forskellige tendenser i forhold til borgernes behov for hjælp og pleje, som skaber et pres, vi ikke har kunnet forudsige i forhold til det konkrete budget for 2018.” Siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Bent Sten Andersen (DF) og henviser til, at merforbruget primært skyldes en stigning i opgaverne på hjemmeplejeområdet, køb af plejehjemspladser i andre kommuner og presset på aflastningspladser på grund af hurtigere udskrivninger fra sygehusene. 


”Ældre- og Sundhedsområdet er et komplekst område og det vanskeliggør økonomistyringen, men i det nye Ældre- og Sundhedsudvalg har vi besluttet at tage handsken op og påtage os det ansvar der påhviler os i forhold til at skabe et budget for 2018, som er i balance”, siger Bent Sten Andersen (DF).


Økonomiudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet kræver, at der prioriteres i ressourcerne og det nye udvalg har derfor besluttet at sende forslag til omprioriteringer på 25,9 mio. kr. i høring i råd og MED-udvalg frem mod næste udvalgsmøde i maj måned, hvorefter udvalget skal træffe deres endelige beslutning.


”Vi har bestræbt os på at finde de forslag, der gør mindst muligt ondt på de borgere, der har brug for hjælp, men der er ingen tvivl om, at vi står med en vanskelig øvelse, som vi gerne havde været foruden, men udfordringerne forsvinder ikke af sig selv. Derfor er det også nødvendigt, at vi også på længere sigt ser på udfordringerne med nye briller, for hvis vi gør som vi plejer, så får vi det vi plejer fx har jeg fokus på, hvordan vi kan nedbringe forbruget og dermed udgifterne til vikarer. Der er allerede taget et skridt i forhold til at få nedbragt sygefraværet på hele området, men vi bliver også nødt til at se på vores muligheder for at rekruttere og fastholde faste medarbejdere.” Afslutter Bent Sten Andersen (DF), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget

Opdateret af Køge Kommune 11.04.18