Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Afbrændingsforbud i Køge Kommune

Med baggrund i længere tids tørke er der et øget fokus på brug af åben ild rundt omkring i den frie natur.
I Køge Kommune følger vi naturligvis anbefalingerne fra Østsjællandsk Beredskab og melder ud, når der indtræder afbrændingsforbud.

12.06.18

Med baggrund i længere tids tørke udstedes der fra i dag den 12. juni afbrændingsforbud i Køge Kommune. 


Det nedlagte forbud dækker afbrænding af:

  • Haveaffald (se evt. særregler for den pågældende kommunes), ex, miljøafdelingen.
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • affald fra skovbrug,
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
  • bål, bålfade og Sankt Hans bål.
  • Fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes)

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

  • grill (Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag)
  • ildsteder,
  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, (undtaget er virksomheder der udfører arbejde efter retningslinerne for varmt arbejde, og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse).

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

  • Lad aske blive i den tillukkede grill
  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der kommer lidt nedbør de kommende dage vil risikoen fortsat være høj. 


Køge Kommune følger situationen nøje de kommende dage, og melder ud, hvis situationen ændrer sig.

Borgere kan følge med på denne side eller orientere sig via Østsjællands Beredskabs hjemmeside.

Opdateret af Køge Kommune 12.06.18