Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Erhvervsbyggegrunde med unik placering sættes til salg i et af Danmarks største byudviklingsprojekter

Køge Kommune sætter nu erhvervsgrunde til salg i området ved Køge Nord Station. I første etape etableres 50.000 kvadratmeter kontorlokaler, der med sin helt unikke placering får bare 20 minutter til København, 30 minutter til Københavns Lufthavn og nem adgang til resten af Danmark.

13.09.18

Med udviklingen af et nyt, bæredygtigt byggeri langs motorvejen og lige omkring den nye Køge Nord Station, sætter Køge Kommune nu spurten ind i udviklingen af kommunen som Sjællands Kraftcenter.

I første omgang sættes grunde til salg med en samlet byggeret på op til 52.000 kvadratmeter. De udstykkes som byggefelter, hvor der kan bygges mellem 10.000 og 20.000 kvadratmeter pr. felt. Planen er, at det nye byggeri særligt skal rumme kontorer og hoteller, bygget i en bæredygtig kontekst.

Salget af erhvervsgrunde skyder udviklingen af et helt nyt område i Køge i gang. Placeringen lige ved Køge Nord Station giver nem adgang til god infrastruktur, med bare 20 minutter til København, togforbindelser til resten af landet, tæt på Københavns Lufthavn og det europæiske motorvejsnet.

-    - Det er en helt særlig og afgørende del af Køge Kommunes udvikling vi nu sætter i gang. Det, der i dag er en mark, udvikler sig over de næste 10 år til en pulserende og væsentlig del af kommunens liv. Når Køge Nord Station åbner til næste år, bliver Køge Nord et trafikalt knudepunkt på Sjælland, og det gør grundene omkring endog meget attraktive for virksomheder. Vi er med denne udvikling altså med til at skabe arbejdspladser i kommunen, som bliver til glæde for borgerne, siger borgmester Marie Stærke.

Udviklingen af Køge Nord-området foregår i tre faser over de næste 10 år. Først etableres erhvervsdelen, der med krav til design og bæredygtighed kommer til at skabe en fin sammenhæng til Køge Nord Station, der har været nomineret til flere priser for sit arkitektoniske design. Siden kommer et nyt boligområde til, der med 800 – 1.100 boliger ligger sig i læ af erhvervsbyggeriet, der designes, så det fungerer som støjværn for boligområdet. Endelig fortsættes udvidelsen af Skandinavisk Transport Center med yderligere 700.000 kvadratmeter.

Som en væsentlig del af erhvervsbyggeriet er der fra Køge Kommunes side indtænkt krav til både bæredygtighed og design.

-    - Byggeriet skal være pænt at se på, når man suser forbi på motorvejen, og rart at opholde sig i og ved. Derfor indtænker vi muligheden for en række bæredygtige løsninger, ligesom vi stiller krav om, en række kriterier til bæredygtighed. Dermed er vi i Køge Kommune med til at fremtidssikre udviklingen, både i forhold til arbejdspladser, og i forhold til miljøet, siger Marie Stærke.

Køge Nord Station forventes at åbne medio 2019, og Køge Kommune etablerer i den forbindelse et Parkér- og Rejs-anlæg med gratis parkeringspladser til i alt 650 biler. Køge Nord Station bliver et trafikalt knudepunkt for pendlere, og for togtrafikken til og fra København, Fyn, Jylland og tværs over Sjælland, ligesom adgangen til Tyskland bliver en realitet.


Pressekontakt:

Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 00 00


FAKTA:

Udviklingen af Køge Nord-området over de næste 10 – 15 år kommer til at betyde:

-          Offentlige investeringer i området for flere milliarder kroner, herunder blandt andet regionens nye supersygehus, uddannelsesområdet Campus med en række uddannelsesinstitutioner, Køge Nord Station, der med et Parkér og Rejs-anlæg og togforbindelser til resten af landet bliver et trafikalt knudepunkt for regionen samt udvidelsen af Skandinavisk Transport Center.

-          130.000 forbipasserende hver dag i bil og 50.000 i tog.

-          6 – 7.000 nye arbejdspladser.

-          3.000 kvadratmeter detailhandel ved Køge Nord Station

-          Placeringen i Hovedstadsområdet og de gode forbindelser til resten af Sjælland giver adgang til et stort opland af både virksomheder og arbejdskraft.

Om byggeriet

Køge Nord bliver  enbæredygtig bydel, hvor infrastruktur, bygninger, byrum og natur bindes intelligent sammen fysisk og digitalt.

Køge Nord bliver DGBN-certificeret som byområde, og det forventes, at alle bygninger ligeledes gennemgår DGBN-certificering, som er en helhedsorienteret bæredygtighedscertificering.

De gode infrastrukturelle forbindelser stiller særlige krav til byggeriets støjafskærmning. Højden på bygningerne forventes at variere mellem 20 – 24 meter (5 – 6 etager) med mulighed for variation op til 8 etager.

Der stilles skærpede krav til forsinkelse af overfladevand, eksempelvis med grønne tage eller opsamling til toiletskyl. Køber er forpligtet til at indtænke begrønning af friareal og regnvandshåndtering på en måde, så det spiller sammen med det grønne strøg.

Illustration: Reiulf Ramstad Architects

Opdateret af Køge Kommune 13.09.18