Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Samlet Byråd står bag budgetforlig med børn og unge i fokus

Et enigt Byråd står bag årets budgetaftale i Køge Kommune. Dermed samles Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten om et budgetforlig med klare prioriteringer af de kommunale kerneopgaver. Budgetforliget lægger de økonomiske rammer, hvor der arbejdes hen imod at bringe Køge Kommunes økonomi i balance.

16.09.18
Partierne har i høj grad haft for øje at minimere besparelser på børnehaver, vuggestuer, skoler og udsatte børn, og fokuserer dermed på at prioritere de kommunale kerneopgaver i budgetforliget for årene 2019 – 2022.


Mange nye børnefamilier kommer til, og virksomheder flytter ind over kommunegrænsen i disse år. I årets budgetaftale hæves anlægsrammen i 2019 til 202 millioner kroner, så det bliver muligt at udbygge og vedligeholde de kommunale institutioner, der skal skabe plads til flere børn og flere ældre. Desuden er der er afsat penge til at renovere Vemmedrupskolen, bygge første del af en omfartsvej i Borup og fortsætte renoveringen af Herfølge Stadion. Endelig er der skabt mulighed for at etablere en kunststofgræsbane i Ejby. 

Forligspartierne prioriterer herudover naturgenopretning og bekæmpelse af bjørneklo, ligesom der gives tilskud til en kunstfestival, der afholdes hvert tredje år, og som skal sætte Køge Kommune på det kulturelle landkort.

Køge Kommune har tradition for gennem en årrække at have fastholdt en stærk og robust økonomi gennem stram økonomisk styring, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter samt en god likviditet. 

Forligspartierne fastholder med dette års budgetaftale en målsætning om at fastholde den robuste økonomiske balance. Det sker set i lyset af de økonomiske udfordringer, som har været en del af oplægget til årets budgetproces. Et merforbrug på de store driftsområder i 2018, en forestående renovering af Vemmedrupskolen med videre, har skabt behov for at genetablere en balance i Køge Kommunes økonomi. Første fase i genetableringen består i at gennemføre en række besparelser på i gennemsnit 55 millioner kroner pr. år. 

”Jeg er glad og stolt over, at et enigt Byråd står sammen om et budget, der prioriterer trygheden for vores børn og unge, og kvaliteten i de tilbud, vi tilbyder dem. Vi havde en stor opgave, og den har vi løst. Opgaven lød på at skabe balance i økonomien, så vi kan sikre en robust økonomi med den tryghed og sikkerhed det giver for borgerne i Køge Kommune. Vi er kommet langt i forhold til den opgave, samtidig med, at vi har formået at passe på de helt nære værdier”, siger borgmester Marie Stærke.

Forligspartierne er enige om at holde skatten i ro.  Derfor sikrer budgettet for 2019-22 fortsat, at man som borger i Køge Kommune betaler en lav skat, baseret på en landsgennemsnitlig udskrivningsprocent for indkomstskatter, en grundskyld, der set i en landssammenhæng ligger i den lave ende, ligesom der ingen dækningsafgifter er på erhvervsejendomme.

Med budgetforliget fastholdes en gennemsnitlig likviditet på den rigtige side af de økonomiske politiske mål om 150 millioner kroner. Forligspartierne lægger op til, at den resterende økonomiske udfordring bliver løst gennem en rammebesparelse på 60 millioner kroner pr. år fra 2020, hvilket betyder, at der i den nærmeste fremtid igangsættes analyser inden for de forskellige fagudvalgs områder, der kvalificerer en gennemtænkt udmøntning af de næste års besparelser. 


Læs budgetforlig med børn og unge i fokus her


Opdateret af Køge Kommune 16.09.18