Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Styrket dialog med Køges foreninger

Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune inviterer nu endnu flere foreninger inden for i arbejdet med kommunens folkeoplysningsområde.

01.11.18
Kultur- og Idrætsrådets ti medlemmer får nu selskab af yderligere seks repræsentanter fra Køge Kommunes foreningsliv. Samtidig skal rådet mødes fire gange om året i stedet for to. Det er resultatet af den revision af Køge Kommunes folkeoplysningspolitik, som blev vedtaget på Byrådets møde tidligere på ugen.

– Vi har i Kultur- og Idrætsudvalget fra starten været optaget af at sikre samarbejdet og den gode dialog med foreningerne i Køge Kommune, og det er rigtig godt, at Kultur- og Idrætsrådet har grebet bolden og selv er kommet med et udspil til, hvordan vi kan styrke rådets rolle og forankring i foreningslivet, siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.

Idrætsforeningerne får tre nye pladser i Kultur- og Idrætsrådet, mens kulturforeningerne, fritidsforeningerne og ’øvrige foreninger’ får hver én plads mere. Samtidig tilknyttes to ’tilforordnede’ fra hhv. idrætshallerne og kulturinstitutionerne, som skal være med til at sikre koblingen til dels idrætsfaciliteterne, dels det øvrige kulturområde.

– Jeg er rigtig glad for, at vi får så bred en repræsentation i Kultur- og Idrætsrådet. Rådets medlemmer skal jo være med til varetage kontakten mellem politikerne og et kæmpestort og mangfoldigt kultur- og idrætsliv i Køge Kommune, og det er helt afgørende, at den mangfoldighed også afspejler sig i Kultur- og Idrætsrådets sammensætning, siger Kirsten Larsen, formand for Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune.

– Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere for de nuværende medlemmers indsats. De er gået ind i arbejdet med at gentænke rådet med stort engagement og har været med til at lægge sporene ud for et stærkt fremtidigt samarbejde mellem politikerne og kommunens mange foreninger og frivillige, slutter Kirsten Larsen.

Byrådets vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik indebærer samtidig, at Kultur- og Idrætsrådet får et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget.
Valget af de supplerende medlemmer til Kultur- og Idrætsrådet finder sted på Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde tirsdag den 30. oktober I VIP Loungen på Herfølge Stadion.

Har man som foreningsrepræsentant lyst til at stille op til de nye pladser i Kultur- og Idrætsrådet, eller har man bare lyst til at deltage i Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde, kan man tilmelde sig på .
Opdateret af Køge Kommune 01.11.18