Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Børneudvalget løser økonomisk udfordring

Udgifterne til området for sårbare børn stiger i Køge Kommune. Den udvikling har skabt et merforbrug i Børne- og Uddannelsesforvaltningen, som Børneudvalget nu har fundet en løsning på. Det betyder, at den økonomiske balance er genetableret gennem besparelser i 2019, og at man i den forbindelse i videst mulige udstrækning undgår reduktioner i personalet.

09.01.19

Køge Kommunes Børneudvalg har nu løst den opgave, som var en del af efterårets budgetforlig. Opgaven lød på at finde penge, der skal finansiere et merforbrug, som blev skabt i 2018. Børneudvalget har fundet besparelser for i alt 12,5 millioner kroner gennem en række større og mindre reduktioner af budgetposter i 2019. 
En af de største poster består i en besparelse på 2.160.000 kroner ved at reducere aktivitetsmidler til alle institutioner. Besparelsen svarer til en reduktion på 17 procent af de afsatte midler, og betyder, at institutionerne må vente med større investeringer til fx inventar, hårde hvidevarer og legetøj, med videre til 2020, hvor budgettet igen normaliseres. 

Desuden sparer Børneudvalget 750.000 kroner ved i mindre grad at benytte sig af privatpraktiserende tandlæger, og overdrage flere opgaver til den kommunale tandpleje. Og så finder Børneudvalget en million kroner gennem en rammebesparelse på fem procent på den specialiserede institution Heldagsskolen i Slimminge. 

- Hele Børneudvalget har knoklet for at nå i mål med at finde de penge, som opgaven lød på. Og naturligvis har det konsekvenser, at vi nu skal spare. Det har været vigtigt for os i videst mulige udstrækning at undgå personalereduktioner, hvilket giver god mening, set i lyset af, at besparelserne udelukkende gælder i 2019. Og så har vi arbejdet for, at besparelserne kommer til at ramme bredest muligt, og dermed får så lille en betydning for den enkelte som muligt, siger Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget.

Børneudvalget sender desuden en anbefaling til Økonomiudvalget, da man ønsker at omplacere tre millioner kroner, der er en del af de midler, der er afsat til overførselsindkomster på 2019-budgettet, og bruge disse til at dække en del af merforbruget i 2018. Dette skal dog først godkendes i Økonomiudvalget.

Besparelserne på børneområdet har været nødvendige, fordi 2018 bød på uforudsete udgifter på området for sårbare børn i Køge Kommune. Det er især flere anbringelser af børn i plejefamilier og flere underretninger om børn og familier med problemer, der har skabt et merforbrug på i Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Ved budgetforliget i 2018 afsatte et enigt byråd flere penge til området over de næste fire år. 

- Samtlige kommuner sidder med lignende udfordringer. Flere børn lider af stress og angst, ligesom vi er blevet meget bedre til at opdage, når familier og børn har brug for hjælp. Men det koster altså også noget at være sit ansvar bevidst som kommune. Over de sidste to år er udgifterne til anbringelser af børn i plejefamilier fordoblet. Det kan man naturligvis se på budgetterne, og derfor er jeg glad for, at Byrådet har afsat flere penge til det sociale område i de næste fire år. Til gengæld kvitterer Børneudvalget nu ved, at vi selv har taget ansvar for merforbruget i 2018 gennem engangsbesparelser i 2019, siger Pernille Sylvest.

Beslutningen om besparelserne blev taget på Børneudvalgets møde onsdag den 9. januar. 

Pressekontakt:
Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget, telefon: 60 70 37 03


Opdateret af Køge Kommune 09.01.19