Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Samarbejde med Socialstyrelsen skal udvikle området for børnehandicap

Ny rapport fra Socialstyrelsens Taskforce viser, at Køge Kommune er langt i forhold til at sikre en god sagsbehandling på det sociale børneområde. Til gengæld er der et betydeligt potentiale for udvikling på børnehandicap-området, hvilket Børneudvalget nu har sat i gang gennem et udviklingsforløb over halvandet år. Udviklingen sker i samarbejde med Taskforcen.

07.02.19
Forældre til børn og unge med handicap i Køge Kommune skal opleve kvalificeret sagsbehandling og en klar kommunikation. Dette var en del af baggrunden for, at Køge Kommunes Familiecenter i juni 2018 indgik i et samarbejde med Socialstyrelsens Taskforce om et analyseforløb.

  

Taskforcen har siden da blandt andet gennemgået det skriftlige materiale på det specialiserede børneområde i Køge Kommune i form af fx politikker, arbejdsgangsbeskrivelser, ledelsesinformation med videre. Desuden har Taskforcen stået for en sagsgennemgang af 20 børnehandicap-sager med henblik på at komme med anbefalinger til, hvordan Køge Kommune kan yde en endnu bedre hjælp og sagsbehandling til familier med børn med handicap.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har et kvalificeret grundlag for det videre arbejde med at udvikle børnehandicap-området i Køge Kommune. Taskforcens rapport viser, at vi allerede er langt i forhold til at udvikle en fælles faglig tilgang til sagsbehandlingen på det sociale børneområde. Nu bliver opgaven – i et samarbejde med Taskforcen – at udbrede dette til børnehandicapområdet, hvilket, jeg ved, at forvaltningen ser meget frem til at komme i gang med”, siger Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget.

Taskforcens samlede vurdering af Køge Kommunes sagsbehandling på børnehandicapområdet er:

• Køge Kommune er langt i forhold til at udvikle en fælles faglig tilgang til sagsbehandlingen på det sociale børneområde, men på børnehandicapområdet er der et betydeligt potentiale for udvikling.

• I dag er børnehandicapområdet og det sociale børneområde organiseret i tre forskellige geografiske områder, med fælles ledelse. Organiseringen understøtter en helhedsorienteret sagsbehandling, men der er et potentiale i at fremme mere ensartethed og kvalitet i den faglige ledelse og sparring på tværs af de tre områder.

• Køge Kommune er langt i forhold til at udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser og retningslinjer for sagsbehandlingen på det sociale børneområde, hvilket med fordel kan udbygges på børnehandicap-området.

• Taskforcen anbefaler et fokus på det samlede behov i de familier, hvor et barn har et handicap, og en højere grad af inddragelse af både familien og dennes netværk, når der iværksættes tilbud. 

• Paragraffer fra handicaplovgivningen kan med fordel integreres i den systematiske dokumentation og opfølgning på sagsbehandlingen. Samtidigt anbefaler Taskforcen, at der etableres en fast frekvens for orientering af den øverste ledelse og den politiske ledelse på området.

Pressekontakt:
Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget, telefon: 60 70 37 03
Henrik Laybourn, direktør i Børne- og Uddannelsesforvaltningen,
telefon: 56 67 23 02


Opdateret af Køge Kommune 07.02.19