Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Køge Kommune tager et stort skridt for at beskytte grundvandet

Klima- og Planudvalget har besluttet at udarbejde en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Køge Kommune.

25.03.19

Køge Kommune er nu klar til at gå i gang med at vurdere, hvilke indsatser der er nødvendige for at beskytte grundvandet i kommunen og dermed sikre, at der også fremadrettet kan oppumpes rent grundvand til drikkevandsforsyningen. Køge Kommune fik officielt overdraget grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen pr. 1. januar 2019, og i den forbindelse har det været et ønske fra Klima- og Planudvalget, at der hurtigst muligt udarbejdes en plan for grundvandsbeskyttelse i Køge Kommune.

Miljøafdelingen indhentede derfor tilbud fra tre rådgivende virksomheder, og har valgt, at Orbicon skal assistere. Den beslutning har Klima- og Planudvalget godkendt og givet grønt lys til, så der kan arbejdes videre med en indsatsplan.

“Det er en skelsættende begivenhed, og det er enormt vigtigt, at vi sætter gang i det allerede nu, så vi kan vurdere, hvor stor udfordringen er. Køge Kommune skal være på forkant med fremtiden, og det gælder især også på de initiativer, der kan sikre en grøn og bæredygtig fremtid for kommende generationer,” siger Niels Rolskov, udvalgsformand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.

I grundvandskortlægningen er det blandt andet kortlagt, hvor grundvandet dannes, og det er udpeget, hvor de sårbare områder er i henhold til grundvandet.  Ligeledes har staten beregnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) om alle boringer til almen vandindvinding. Det er nu op til kommunen, i samarbejde med Orbicon, vandværker og andre samarbejdspartnere, at identificere, hvilke indsatser der skal til for at sikre beskyttelsen af grundvandet i Køge Kommune.

Pressekontakt
Niels Rolskov, udvalgsformand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune. Telefon 26 23 49 33
Bjarne Bringedal Svendsen, afdelingschef for miljøafdelingen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Telefon 56 67 24 77


Opdateret af Køge Kommune 25.03.19