Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Nyt fra Byrådets møde den 26. marts 2019

Med blandt andet disse overskrifter: ”Kommuneplan for de næste 12 år er vedtaget” og ”Nye boliger på vej til Algestrup”.

26.03.19

Kommuneplan for de næste 12 år er vedtaget 
Det var et samlet Byråd, der i dag vedtog Kommuneplanen for Køge Kommune. Kommuneplanen er Byrådets overordnede vision for kommunens udvikling over de næste 12 år. Samtidig indeholder den konkrete muligheder for den fremtidige byvækst, og den beskriver, hvordan hvert enkelt område i kommunen kan udnyttes, som baggrund for lokalplanlægningen.


- Jeg er meget stolt af denne Kommuneplan, der ligger foran mig. Den samler Byrådets vision for, hvordan Køge Kommune skal udvikle sig over de næste tolv år. Det gælder lige fra de små landsbyer til de store byudviklingsområder og fra de grønne naturområder til et erhvervsliv i vækst. Der skal være kvalitet i udviklingen, og derfor sætter Kommuneplanen fokus på den særlige identitet og kvalitet, der er i hver en krog af Køge Kommune. Vi skal bevæge os fremad, men vi skal samtidigt huske, hvor vi kommer fra, og hvad der er værdifuldt for os, siger borgmester Marie Stærke.


Nogle af de områder, hvor mulighederne står i udviklingens navn i Kommuneplan 2017-29, er blandt andet nye boliger i Lille Skensved og Algestrup, hvor Byrådet begge steder forventer, at det vil styrke udviklingen i forhold til attraktive bysamfund med let adgang til offentlig trafik.


Et af målene i ”Forslag til Kommuneplan 2017” var at indarbejde den strategiske energiplan, særlig med fokus på at opstille store vindmøller i kommunen. På grund af indsigelser i høringsperioden er det i stedet besluttet at arbejde for flere vindmøller på havet og nye muligheder for at etablere store solcelleanlæg.

Kommuneplan 2017-29 var i offentlig høring i perioden 15. juni 2018 til 21. september 2018. Kommuneplanen kan findes på Køge Kommunes hjemmeside fra omkring 1. maj 2019.


Nye boliger på vej til Algestrup 
Byrådet sendte i dag en lokalplan i høring, der betyder, at fremtiden bringer nye boliger til Algestrup. Projektudvikleren har allerede i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen holdt et indledende borgermøde, der var godt besøgt af mange interesserede borgere fra Algestrup, som ser frem til nyheder i lokalområdet. 


- Det er altid spændende, når der udvikles rundt omkring i Køge Kommune, og det gælder bestemt også for dem, der allerede bor i Algestrup. Det, man skal huske på, er, at der følger udvikling og liv med, når der kommer nye boliger til en by. Det kan være nye naboer, nye fællesskaber og flere mennesker til byens institutioner, skoler og lokale foreninger. Det er alt sammen med til at gøre Algestrup til en attraktiv bydel og med til at udvikle de mange små lokalsamfund, som Køge Kommune er bygget op af, siger borgmester Marie Stærke.
 

Boligerne vil skyde op ved Byskovvej i det nordlige Algestrup på et ubebygget areal. Indtil videre er der 24 tæt-lav boliger på tegnebrættet i halvanden til to etager med fælles et fælles friareal og fælles affaldssortering. De nye boliger kommer til at binde by og land sammen med den ældre Sonnerup Byskov og et nyere skovareal som nærmeste nabo.

Forslaget til den nye lokalplan for Algestrup vedtages og sendes torsdag i næste uge i offentlig høring i fire uger. I den forbindelse inviterer Køge Kommune til borgermøde onsdag den 3. april kl. 19.00-21.00 på Alkestrupskolen, hvor interesserede borgere kan komme og give deres mening til kende. Mere information følger på Køge Kommunes hjemmeside.Mere plads på vej til erhvervslivet 
Der er rift om erhvervsarealerne i Køge. Derfor ønsker Køge Kommune at udvide udbuddet af erhvervsarealer i Skandinavisk Transport Center, også kendt som STC. Byrådet har derfor på dagens møde sendt forslaget om udvidelse af næste etape af STC i otte ugers offentlig høring. 

I forbindelse med høringen inviteres der også til borgermøde den 24. april kl. 19.00 – 21. 00 i Skensvedhallens lokale 3. 


- Det er jo dejligt at se, når visioner bliver til virkelighed. Og det er i høj grad tilfældet med Køge Nord-området. Efterspørgslen taler sit tydelige sprog, og det lader til, at den gode adgang til motorvejsnettet, den kommende Køge Nord Station og det generelt attraktive område ved Skandinavisk Transport Center lokker erhvervslivet til i stor skala. Udvidelsen her er et bevis på, hvad der sker, når udviklingen tager fart, siger borgmester Marie Stærke. 


Foruden en udvidelse af STC giver forslaget også mulighed for en udvidelse af et eksisterende erhvervsområde i den østlige del af Lille Skensved.

Udover at der bliver mere plads til erhvervslivet lægger lokalplanen også op til 30 meter brede grønne beplantningsbælter omkring Nordhøj. De bliver af sådan en størrelse og format, at de giver et modsvar til de store bygninger og kan fungere som læhegn og passage.


Nyt liv til de selvejende idrætshaller 
Skovbohallen og Køgehallerne blev opført i 1970’erne, og det kan ses. Derfor er der på dagens byrådsmøde givet en anlægsbevilling til blandt andet at reparere de gamle tage.

Udover at lægge hus til et rigt foreningsliv og en masse forskellige idrætsaktiviteter rummer hallerne også Idrætsbørnehaven ved Køgehallerne, der også har haft udfordringer. Og det er ikke kun tagene, der får en overhaling. 

 Nu hvor man allerede er i gang med en større renovering af bygningerne, tages der også fat på andre forældede dele af hallerne. Det betyder blandt andet et nyt og moderne ventilationsanlæg, der ikke kun er mere driftssikkert, men også kommer til at betyde økonomiske og miljømæssige besparelser for hallerne.

- De selvejende haller lægger tag til både store og små hver dag, både gennem idrætsbørnehaven og et rigt foreningsliv. Her kommer mange forskellige mennesker, der har travlt med at spille alt lige fra badminton til håndbold og volleyball. Derfor er det vigtigt, at vi vedligeholder hallerne, så de også bliver brugt i fremtiden og måske kan lokke endnu flere foreninger til, siger borgmester Marie Stærke.


Der blev på dagens møde givet en anlægsbevilling på 3,672 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2019 på de selvejende haller. En mindre del af beløbet anvendes til merudgifter til kunstgræsbanerne i Bjæverskov og Ejby. De to kunstgræsbaner har nemlig vist sig at have en udfordring i forbindelse med afvanding af regnvand på banerne og beskyttelsen af grundvandet.  


Vinterbadere får stillet garanti for badeanlæg 
I starten af året godkendte Køge Byråd, at kommunens foreninger nu kan søge Byrådet om kommunegaranti, når der skal optages lån til nye projekter i foreningen. 

Den mulighed har vinterbadeforeningen Køge Vikingelaug Valkyrien nu gjort brug af ved at søge om, at Køge Kommune stiller garanti på to millioner kroner til opførelsen af et nyt vinterbadeanlæg, der er på tegnebrættet til Søndre Havn. Det forventes, at det nye vinterbadeanlæg samlet kommer til at koste foreningen 6,7 millioner kroner, som dækkes af foreningens egen opsparing, fondsstøtte og kompensation for nedrivning af de gamle faciliteter, samt altså lånet på to millioner kroner gennem Køge Kommune. 

- Vores kommune ville ikke være den samme uden de mange stærke frivillige kræfter, der sørger for at der findes varierede tilbud indenfor alt lige fra vinterbadning til e-sport. Det skal vi som kommune bakke op om, så foreningslivet fortsat trives og vokser sig større. Det tror jeg, denne nye mulighed om garantistillelse er med til at sørge for. Dog er der ikke tale om en blankocheck, og vi stiller skarpe krav før vi eventuelt stiller en garanti, siger borgmester Marie Stærke. 


Når en forening søger om garantistillelse hos Køge Kommune, kan foreningen som udgangspunkt indhente et billigere lån end de normalt ville kunne, hvilket også er tilfældet for Valkyrien. Valkyrien nævner i ansøgningen, at de forventer en markant stigning af nye badeglade medlemmer og regner derfor med, at kunne afdrage på lånet gennem den øgede medlemsskare, der forhåbentlig kun vokser, når de nye faciliteter står klar.


Budgetstrategi skal sikre et budget i balance 
Det var et enigt Byråd, der her til aften godkendte Køge Kommunes budgetstrategi- og vejledning, der fremadrettet skal fastlægge rammerne og processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget.

Idéen til en ny budgetstrategi opstod i kølvandet på budgeterklæringen for 2019-22, hvor Byrådet ønskede at se et forslag til en ny proces for at skabe råderum i økonomien fremover. Budgetstrategien skal fungere som et alternativ til de traditionelle sparekataloger og på den måde komme på forkant med økonomistyringen gennem grundige analyser.  


- I Køge Kommune arbejder vi hårdt for at sikre en stærk økonomi, men oplever på linje med andre kommuner også udfordringer. Eksempelvis bliver Køge-borgerne heldigvis ældre, hvilket vi skal kunne rumme – også i budgetterne. Og så har vi en opgave, der består i at kunne finansiere de byggerier, der skal til, når vi får flere borgere. Vi skal ganske enkelt have et anlægsbudget, der matcher, at vi er en vækstkommune, med alt hvad det kræver af nye børnehaver, plejehjem med videre. Det forsøger vi at komme i forkøbet ved at lægge en langsigtet strategi for budgettet, så vi fortsætter med at være en kommune i vækst, siger borgmester Marie Stærke.


Den netop vedtagne budgetstrategi- og vejledning gælder fra 2020 til 2023. Dog indfases den nye budgetproces over to år, hvorfor der i 2020 alene skabes et råderum på fem millioner kroner.


18,6 millioner overføres fra 2018 til 2019
Ifølge Køge Kommunes økonomiske politik er det muligt for institutioner og afdelinger at overføre tre procent af budgettet til det efterfølgende år automatisk. Overførsler ud over de tre procent skal begrundes i en ansøgning. Det gør det muligt at sikre en mere hensigtsmæssig økonomisk styring, der ikke er begrænset af om en regning skal betales i dette, eller det næste år.

Byrådet godkendte på sit møde tirsdag overførsler fra 2018 til 2019 på i alt 18,6 millioner kroner på driften. Pengene stammer fra driftsbudgettet på service, der overføres til 2019. Set i sammenhæng med hele driftsbudgettet på dette område, fylder overførslen meget lidt, nemlig blot 0,7 procent af kommunens samlede driftsbudget for service, der er på i alt 2,6 milliarder kroner. 

- Det er en kommunes fornemmeste opgave at levere den bedst mulige service inden for de økonomiske rammer, der er udstukket. En af de store forskelle på økonomien i en virksomhed, og økonomien i en kommune er, at der ikke er nogen, der skal tjene på det, vi leverer. Opgaven lyder så at sige at ramme lige præcis i nul, og hverken ende med et overskud eller et underskud ved årets udgang. Med en overførselsprocent på 0,7 må vi sige, at det er lykkedes rigtig godt, siger borgmester Marie Stærke.


En del af Byrådets beslutning gik ud på at sende et mindre-forbrug på 3,3 millioner kroner tilbage til daginstitutionerne. Pengene var ellers tiltænkt at skulle dække et underskud i Familiecentret. 


- I Køge Kommune er vi af den overbevisning, at pengene udnyttes allerbedst decentralt. Det skal altså være muligt for de enkelte institutioner og afdelinger at planlægge økonomien, så der er mulighed for at spare lidt op et år, for så at foretage en større investering næste år til eksempelvis legepladsudstyr eller efteruddannelse. Hvis vi politikere tager de penge, der er sparet op, for at dække huller i budgettet andre steder, forsvinder incitamentet til at tænke langsigtet. Derfor synes jeg det er den helt rigtige beslutning, at vi nu sender institutionernes egne opsparinger tilbage til dem selv, siger borgmester Marie Stærke.


Opdateret af Køge Kommune 26.03.19