Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Lav en sø og red en frø

Køge Kommune har nu igen åbnet op for, at borgere kan søge tilskud til at anlægge en ny sø eller oprensning af en tilgroet sø. En ny sø, eller rensningen af en eksisterende, er ikke kun kønt at kigge på, det kommer især til at gavne dyrelivet, særligt padderne såsom springfrøen og den store vandsalamander.
Interesserede skal søge senest den 31. maj 2019.

01.05.19
Nu kan alle borgere være med til at passe bedre på paddelivet i Køge Kommune. Borgere kan nemlig overveje at anlægge en lille sø på ejendommen – eller rense én op. Og det er der nu mulighed for at søge Køge Kommunes miljøafdeling om tilskud til. Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har i Naturhandleplan 2019 besluttet at afsætte et beløb til at forbedre forholdene for padder, der er fredede dyr. Flere paddearter, f.eks. springfrø og stor vandsalamander, har kommunen en særlig forpligtelse til at passe på, fordi de er sjældne i hele EU.

Der er tidligere gravet en del paddevandhuller forskellige steder i Køge Kommune i et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen og Køge Kommune. Køge Kommune er kendt for sin bestand af springfrøer, som kun findes i den sydøstlige del af Danmark og er sjælden på landsplan. Nu genoptager kommunen indsatsen med Danmarks Naturfredningsforening i Køge som støtte bag initiativet.

Hvordan søger man?
Interesserede borgere, der kunne tænke sig at få en ny eller forbedret sø og samtidig hjælpe padderne skal sende en ansøgning til Køge Kommune senest den 31. maj 2019. Send ansøgningen til miljoe@koege.dk med kopi til Danmarks Naturfredningsforening i Køge på heller.petersen@webspeed.dk

Krav til ansøgningen
  • Det er en betingelse, at ansøger ejer det areal, de søger på.
  • Ansøgning skal indeholde et kort, hvor der er vist, hvor søen ligger/skal ligge. 
  • Ansøger skal beskrive projektet, i forhold til hvor stor søen skal være og begrundelsen for projektet.
  • Ansøger skal være indstillet på at søge de tilladelser, der er nødvendige, typisk en landzonetilladelse eller en §3-dispensation. 
  • Tilladelserne skal være på plads, før gravearbejdet kan gå i gang.
  • Ansøger skal være opmærksom på, at der ikke må graves søer i beskyttede moser eller enge, ligesom der ikke må åbnes markdræn for at skabe søer. 
Kommunen giver maksimalt 20.000 kr. i støtte til hvert projekt. Kommunen forbeholder sig retten til at vælge mellem de indkomne ansøgninger, så de projekter, der kan få den største biologiske værdi prioriteres højest.

Danmarks Naturfredningsforening i Køge bistår med råd og vejledning til ansøgere.

Hvis borgeren har brug for hjælp til den rette placering af det nye vandhuller til at skrive ansøgningen til kommunen, er der hjælp at hente. Kontakt formand for Danmarks Naturfredningsforening i Køge, Henrik Petersen på mail: heller.petersen@webspeed.dk.

Pressekontakt: Bjarne Bringedal Svendsen, chef i Miljøafdelingen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Køge Kommune. Telefon: 56672477

Opdateret af Køge Kommune 01.05.19