Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Nyt fra Byrådets møde den 25. juni 2019

Med disse overskrifter: ”Et tilfredsstillende årsregnskab for 2018”, ”Fraværet falder i Køge Kommune” og ”Sundhedsaftale sikrer et sammenhængende sundhedsvæsen”.

25.06.19
Et tilfredsstillende årsregnskab for 2018

Byrådet godkendte i dag årsregnskabet for 2018, der melder om et tilfredsstillende resultat i et år, hvor økonomistyring har fyldt meget. 

Regnskabet rammer tæt på det budgetterede med et overskud på 13 mio. kr. ud af et budget på 4 mia. kr. Overskuddet er primært opstået, fordi Køge Kommune har brugt færre midler på indkomstoverførsler end forventet. Det skyldes blandt andet en historisk lav ledighed i Køge Kommune, der er den laveste i 10 år. En ledighed, der også er lavere end det generelle landsgennemsnit. 

- Det har været et blandet 2018, hvor Køge Kommune både har oplevet vækst, men også økonomiske udfordringer. Vi er så priviligerede, at vi oplever en historisk lav ledighed, og en kommune, der udvikler sig, nærmest uanset hvilken retning, man kigger. Men uanset udvikling skal vi have et budget i balance, hvor indtægter og udgifter skal passe sammen. Det har de ikke gjort alle steder. Det er løst, så vi nu har et budget i balance, siger Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune.  

Årsregnskabet offentliggøres på koege.dk, hvor interesserede kan læse mere.

Fraværet falder i Køge Kommune
Siden starten af 2010 har Køge Kommune haft et skærpet fokus på at sænke sygefraværet blandt medarbejderne. En ny opgørelse over Køge Kommunes fraværsprocenter viser, at Køge Kommunes sygefravær ligger under landsgennemsnittet, og at der især er sket et generelt fald i sygefraværet på børne- og ungeområdet, der sidste år havde et fald i fraværet på 0,8 procentpoint. Byrådet blev præsenteret for opgørelsen på sit møde tirsdag.

- Køge Kommune er og skal være en god arbejdsplads, så vi kan tiltrække de absolut bedste til at give den bedst mulige service til de knap 60.000 borgere, der bor her. Et lavt sygefravær melder ofte om en god arbejdsplads, hvor de ansatte trives, og hvor der er en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv. Jeg håber, at den positive tendens fortsætter, og at vi de næste mange år, kan holde os under landsgennemsnittet, siger borgmester Marie Stærke. 

Et blik på de tre største personalegrupper; lærere, pædagogisk personale samt social- og sundhedspersonalet, viser, at Køge Kommune også her ligger under gennemsnittet, i forhold til nabokommunerne. Samlet set ligger Køge Kommunes sygefravær stabilt på en smule over fem procent, hvilket svarer til, at en fuldtidsmedarbejder er syg 11,8 dage i gennemsnit. Det er altså lavere end landsgennemsnittet, men også lavere end de kommuner i omegnen, som kan sammenlignes med Køge Kommune, hvor det gennemsnitlige sygefravær er på 12,5 dage årligt.


Sundhedsaftale sikrer et sammenhængende sundhedsvæsen
Køge Kommune er på dagens byrådsmøde blevet en del af den regionale Sundhedsaftale, der fremover skal lægge rammerne og sætte retningen for et tættere samarbejde mellem sundhedsvæsnets forskellige parter. Sundhedsaftalen er et bredt samarbejde mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne, der alle arbejder under samme vision om ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”.

- Der er brug for et godt og sammenhængende sundhedssystem. Vi danskere bliver generelt ældre med behov for pleje i længere tid, ligesom og flere får kroniske sygdomme. Den udvikling stiller større krav til sundhedsvæsnet – også kommunerne. Vi skal være med til at løfte den opgave, både på tværs af regionen og fagområder, men også her i nærmiljøet, og det kan kun ske gennem det gode samarbejde på tværs af myndigheder. Patienterne skal opleve endnu større sammenhæng og koordinering i sundhedssystemet så det aldrig sker, at en patient falder mellem to stole i et behandlingsforløb, siger borgmester Marie Stærke.  

Sundhedsaftalen er med til at sikre et højere samarbejde, så patienter lettere kan bevæge sig fra specialiseringsforløb på sygehusene til den praktiserende læge ude i lokalsamfundet.   

Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet. Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. juli 2019 og løber indtil 2023.Pressekontakt: Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke
Telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 25.06.19