Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Sygefraværet på dagtilbudsområdet og familieområdet i Køge Kommune falder

Medarbejderne på familieområdet og dagtilbudsområdet i Køge Kommune har haft færre sygedage i det seneste år end året før.

14.06.19

På familieområdet er sygefraværet faldet fra 6,5 procent til 3,4 procent. På dagtilbudsområdet er det faldet fra 5,2 procent til 4,9 procent. 

De største faggrupper på området er socialrådgivere og pædagogisk personale. 

”I de fleste af landets kommuner har socialrådgivere og pædagogisk personale et højt sygefravær. Det er derfor særlig positivt, at sygefraværet for de to faggrupper er så lavt nu” fortæller Pernille Sylvest (A)¸ der er formand for Børneudvalget. 

Der er mange faktorer, der har betydning for sygefraværet, for eksempel arbejdsmiljøet. Børne- og Skoleudvalget inviterede i maj måned til et dialogmøde om, hvad man kan gøre for at sikre et godt arbejdsmiljø. På mødet deltog skole- og dagtilbudsbestyrelser og medarbejdere fra mange forskellige arbejdspladser. Arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard Kristensen holdt oplæg om, hvilke faktorer, der har betydning for et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. 

Også til hverdag arbejdes der med at nedbringe sygefraværet overalt i organisationen. På mange arbejdspladser er der etableret TRIO-grupper, hvor ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter arbejder tæt sammen. Formålet med TRIO-grupperne er at styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, og TRIO-grupperne gør en stor indsats for at nedsætte sygefraværet. 

I Børne- og Uddannelsesforvaltningen er der en målsætning om, at sygefraværet skal være under 5 procent, og alle arbejdspladser med et sygefravær på 5 procent eller mere skal lave handleplaner for, hvordan sygefraværet reduceres. 

 

Pressekontakt:

Pernille Sylvest, telefon 60703703 

Opdateret af Køge Kommune 14.06.19